Duurzaamheid en biodiversiteit

Duurzaamheid en biodiversiteit

Duurzaamheid
Met het vergroenen van je schoolplein, zet je meteen een belangrijke stap in het verduurzamen van je plein. Door gevarieerde beplanting te kiezen, trek je insecten, vlinders en vogels. Maak het plein klimaatadaptief: voorbereid op toekomstige hittestress en hoosbuien. Bovendien kun je bij de aanleg van je plein zo veel mogelijk materialen hergebruiken. Het groene schoolplein vormt daarmee meteen een middel om met leerlingen thema’s zoals natuur, afval, biodiversiteit en klimaat te behandelen. 

Klimaat en water
Het klimaat verandert: het wordt steeds warmer en de regenbuien worden heftiger. Wanneer een schoolplein volledig is betegeld, moet het water bij een regenbui worden afgevoerd via het riool. Bij een hoosbui kan dit snel tot problemen leiden, het riool kan de plotselinge hoeveelheid water niet goed aan. Een groen schoolplein heeft veel zachte ondergrond. Het water kan langzaam door deze grond worden opgenomen en verdwijnt niet in het riool.

Praktische tips om je schoolplein waterproof te maken:

 • Tegels vervangen door bijvoorbeeld zand, planten, schors of schelpen
 • De regenpijp afkoppelen. Veel gemeenten bieden subsidie voor afkoppeling, informeer hiernaar bij je gemeente. Sluit het water vervolgens aan op: 

- een vijver of sloot;

- infiltratiekratten: deze geven het water geleidelijk af aan de grond;

- een wadi: dit is een laagte in het landschap waar het water tijdelijk wordt opgevangen, waarna het langzaam aan de grond wordt afgegeven

Tip: maak van deze gelegenheid gebruik om een waterspeelplaats voor de kinderen te creëren.

Aan de slag met leerlingen
Samen met ingenieursbureau Tauw heeft het programmateam Groene Schoolpleinen de serious game Klimaat Schoolpleinen ontwikkeld: een spel waarbij leerlingen zélf aan de slag gaan met het maken van een klimaatadaptief schoolplein. De leerlingen ontvangen live feedback en leren hoe en waarom bepaalde ontwerpkeuzes positief invloed hebben op het klimaat. De serious game wordt geleverd met een leerkrachtenhandleiding om de game in te zetten in de klas. Meer informatie over de Serious Game vind je op deze pagina.

Hergebruik
Je kunt bij de inrichting van het nieuwe plein zo veel mogelijk gebruikte materialen hergebruiken. Dat is een duurzame keuze en doorgaans veel goedkoper. Van de oude tegels kun je een prachtig amfitheater bouwen of plantenbakken. Een oude rioolbuis van de gemeente dient als tunnel onder een heuvel, een omgewaaide boom als klimboom.

Biodiversiteit
Breng variatie aan in de begroeiing en kies zo veel mogelijk voor inheemse soorten (soorten die van nature voorkomen in dit gebied) en die passen bij de bodem. Kies bij voorkeur voor soorten uit het soortenbeleid van de Provincie Overijssel: soorten planten en bomen die extra aandacht nodig hebben. Een hovenier kan je hierin helpen.

Je kunt insecten, vogels en egels gemakkelijk naar je plein lokken aan de hand van de volgende tips:

 • Denk aan bloemrijke planten voor vlinders
 • Vervang hekken door natuurlijk materiaal, bijvoorbeeld een heg of wilgentakken.
 • Zorg voor kiertjes tussen tegels en stenen voor insecten
 • Plant bessenstruiken voor vogels
 • Houd het plein een beetje ‘rommelig’. Dan ligt er bijvoorbeeld los materiaal waar vogels hun nestje van kunnen maken of bladeren waar een egel zich in kan verstoppen.

Lees nog meer eenvoudige tips om het schoolplein groener te maken. Ook kun je deze tips lezen vol een plein vol dieren. Lees in deze factsheet tips om milieubewuste keuzes te maken bij het aanleggen en onderhouden van je groene schoolplein.Downloads

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep