Veiligheid

Veiligheid

Verantwoord risicovol spelen
Op een groen schoolplein zijn vaak meer mogelijkheden tot risicovol speelgedrag dan op een grijs schoolplein. Er kan gespeeld worden op hoogte of zijn er plekjes in het groen waar kinderen zich kunnen verstoppen. Voor kinderen is dit prettig én leerzaam. Het daagt kinderen uit om hun grenzen te leren kennen en te verleggen. Dit helpt ze bij risico’s inschatten en afwegingen maken.

Natuurlijk moet er een balans zijn tussen uitdaging en spanning enerzijds en veiligheid anderzijds. De te nemen risico’s zijn verantwoord, wanneer deze goed herkenbaar zijn voor de kinderen. Zo kunnen zij zelf beslissen of ze de uitdaging willen aangaan. Bovendien moet het risico in verhouding staan tot de pedagogische waarde van het speelobject.

Toezicht

Leerkrachten kunnen op een grijs schoolplein eenvoudig toezicht houden. Het is er vlak en overzichtelijk. Bij een groen schoolplein is er vaak geen volledig zicht voor de leerkracht vanwege reliëf en verstopplekken. Dit kan voor leerkrachten even wennen zijn. Het vraagt een actievere rol bij het toezicht houden. Door rond te lopen kunnen leerkrachten spelende kinderen in het oog houden. In het ontwerp kan rekening worden gehouden met het houden van overzicht, bijvoorbeeld door een heuvel in het midden van het plein.

Officiële veiligheidscontrole: keuring of inspectie?

Bij een groen plein zijn twee vormen van veiligheidscontrole relevant: de keuring en de inspectie.

 • Keuring: een keuring vindt plaats direct na de oplevering van het groene plein. De keuring dient uitgevoerd te worden door een instantie die daartoe bevoegd is. Er zijn in Nederland maar twee instanties die deze keuring mogen uitvoering: het Keuringsinstituut of de TÜV. Zij volgen daarbij de normen van de Wet op Attractiebesluit Speeltoestellen (de WAS).
 • Inspectie: jaarlijks moet het schoolplein geïnspecteerd worden. Bij de inspectie kijk je of het plein nog steeds in dezelfde veilige staat verkeert als bij de keuring. Ook hier wordt het plein getoetst aan de hand van de normen in de WAS. Een inspectie mag uitgevoerd worden door een opgeleide inspecteur.


Wil je toch iets meer weten over hoe het zit met het keuren en inspecteren van speelaanleidingen? Kijk dan hier voor heldere informatie over het WAS of lees dit document over inspecties.

Eigen verantwoordelijkheid school
Ook als school houd je natuurlijk een oogje in het zeil. Je kunt zelf eenvoudig een snelle visuele inspectie doen. Waarschijnlijk zien leerkrachten al snel als er iets niet in orde is, bijvoorbeeld als er onderdelen kapot zijn gemaakt door vandalen, er glasscherven op het plein liggen of wanneer het weer schade heeft aangericht. Ben je er niet zeker van hoe je iets het beste kunt repareren? Zet het gebied dan af en schakel een expert in.

Je kan als school eventueel ook zelf een risicoanalyse maken van de verschillende onderdelen op het plein. Dat helpt om een beeld te krijgen van de risico’s op het plein en waar je bij het toezicht houden extra op kunt letten. Besteed in de analyse bijvoorbeeld aandacht aan de valondergrond, valvrije ruimte, valhoogte, en risico’s op beknellingen (hoofd, handen, voeten). Stel jezelf hierbij de vragen:

 • Welke risico’s loop je hier eventueel?
 • Hoe er zijn de gevolgen?
 • Wat betekent dat voor het onderhoud en beheer?

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep