Beheer en onderhoud

Beheer en onderhoud

De openingsactiviteit is geweest met een groot feest, de kinderen spelen er naar hartenlust, en dan?? Het echte werk aan het groene schoolplein begint eigenlijk nu pas. Door het uitvoeren van het juiste onderhoud en beheer, waarborg je de kwaliteit van je groene schoolplein.

Het thema onderhoud en beheer moet al tijdens de ontwerpfase aan bod zijn gekomen, en als het goed is, ligt er een onderhouds- en beheerplan voor je groene schoolplein. Bij een groen schoolplein is het onderhoud in de eerste jaren na realisatie intensiever dan in de volgende jaren. Onderhoud is essentieel, omdat een groen schoolplein een ontwikkeling doormaakt die door het onderhoud gestuurd wordt. Het onderhoud bepaalt of deze ontwikkeling de gewenste vorm krijgt. Een natuurrijke speelplek zoals een groen schoolplein is altijd in verandering: het groeit. Niet alleen verschillen de seizoenen, maar ook in de loop der jaren verandert het plein door de groei (en ook het afsterven) van beplanting. En uiteraard speelt het speelgedrag van kinderen een grote rol.

In de brochure die je hieronder kunt downloaden, lees je alles over het beheer en onderhoud van je groene schoolplein.  In de brochure verwijzen we naar de beheerkalender van IVN, om een handig overzicht van de taken te maken. Deze kalender vind je hier.
Bekijk vooral ook hier de video over Beheer en Onderhoud!

Downloads

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep