Aanleg nieuwe plein

Aanleg nieuwe plein

Planning
Zodra het eerste ontwerp klaar is, is het tijd om na te denken over de aanleg. Stem met de hovenier af wat er wanneer moet gebeuren en welke taken makkelijk door kinderen of vrijwilligers gedaan kunnen worden. Maak samen met de hovenier een planning.

Faseren van de aanleg
Het aanleggen van een groen schoolplein is een flink project dat veel kosten met zich meebrengt. Als het vanwege jullie budget of tijdsplanning niet lukt om het plein in één keer te realiseren, kun je de aanleg faseren. Zet eerst de grove lijnen van het plein uit, zoals het reliëf, de grotere beplanting en de belangrijkste (en/of de goedkoopste) speelaanleidingen. In een latere fase kun je meer details aanbrengen, zoals de moestuin en extra speelaanleidingen.

Houd in de planning ook rekening met de seizoenen; veel werkzaamheden zijn seizoensgebonden. De hovenier kan hierin meedenken.

Helpende handen bij de aanleg
Het is eindelijk zover, de aanleg van het groene schoolplein gaat van start! De hovenier zal hierbij het grote werk verrichten. Maar ook in dit proces kunnen kinderen, leerkrachten, ouders en buurtbewoners een belangrijke bijdrage leveren. Vele handen maken licht werk. Het is fantastisch om met elkaar aan het groene schoolplein te werken. Op die manier zorg je voor betrokkenheid én kun je geld besparen.

Breng samen met de hovenier in kaart wat de kinderen, ouders of buurtbewoners kunnen doen bij de aanleg van het plein. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met stenen verwijderen, struiken planten, bloemen zaaien, het buitenlokaal maken, een insectenhotel maken of boomstammetjes sjouwen. Maak duidelijke afspraken met de hovenier wie wat uitvoert.

Organisatie van een werkdag
Plan ruim op tijd een aantal werkdagen in. Prik de data hiervoor in overleg met de hovenier, zodat hij/zij erbij kan zijn om te helpen begeleiden. Als je werkt met ouders en vrijwilligers, is het handig om werkdagen in het weekend te plannen. Overleg met de hovenier of hij/zij hiervoor openstaat. Stuur een pakkende uitnodiging naar ouders, buurtbewoners en andere mogelijke vrijwilligers en inventariseer wie het leuk vindt om te helpen.

Maak van de werkdagen een feestje. Zorg in ieder geval voor voldoende lekkers te drinken en te
eten. Sluit eventueel af met een gezamenlijke barbecue of iets anders feestelijks. Vergeet niet om dit te benoemen in de uitnodiging! Zorg ervoor dat alle benodigde materialen er op tijd zijn en dat er op de dag zelf voldoende coördinatie is om alles in goede banen te leiden.

In de factsheet ‘Aanleg’ lees je meer over de voorbereiding en (gefaseerde) uitvoering van het groene schoolplein. 

In de documenten Groen in een handomdraai en Knutselend vergroenen! lees je tips over manieren om kinderen en vrijwilligers in te zetten bij de aanleg.

Opening nieuwe plein
Het is tijd voor feest! Het groene schoolplein is aangelegd en klaar voor gebruik. Dit vormt een belangrijk moment en goede aanleiding om de resultaten te vieren met alle betrokkenen. Plan daarom een feestelijke opening en nodig kinderen, ouders en buurtbewoners uit. Verwelkom ook de andere partijen die hebben geholpen, inclusief de fondsen, de gemeente en/of plaatselijke bedrijven die hebben bijgedragen. De opening vormt een ideaal moment om hen te bedanken en in het zonnetje te zetten. Ook kan je de pers of lokale krant uitnodigen om jullie nieuwe schoolplein extra onder de aandacht te brengen.

Ideeën voor een feestelijke opening:

 • Plant een speciale boom ter ere van de opening
 • Nodig de burgemeester of een wethouder uit om het schoolplein officieel te openen
 • Maak met de kinderen een kunstwerk (van natuurlijke materialen) voor op het schoolplein
 • Organiseer spelletjes en activiteiten

Lees ook de tips over het schrijven van een persbericht en over hoe je in de krant komt.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep