'Op groene schoolpleinen zijn minder conflicten'

'Op groene schoolpleinen zijn minder conflicten'

Interview met Melanie Hammink, leerkracht openbare basisschool De Rythmeen uit Bathmen, de school met Het groenste schoolplein van Overijssel.

‘Het vergroenen van ons schoolplein was een idee van de ouders. Kinderen kunnen op een groen schoolplein veel meer ontdekken en beleven. En wij vinden het ook belangrijk dat kinderen de natuur leren kennen, we hebben niet voor niets een vakdocent natuur. Begin november zijn we officieel begonnen, de opening is dit voorjaar. We kunnen niet wachten, en de kinderen al helemaal niet. Er ligt nu een klimboom, daar wordt al gretig gebruik van gemaakt. En Sint heeft een nestschommel gebracht.'

‘Op groene schoolpleinen zijn minder conflicten’
Onderzoek heeft uitgewezen dat op een groen schoolplein minder conflicten zijn. Het nodigt kinderen meer uit om te spelen. Er is straks volop zand en water, en ook een toren van wilgentenen, een amfitheatertje waar we buiten les kunnen geven, een hobbelbobbelbaan. Behalve leuk is groen ook educatief. We krijgen voor elke groep een moestuintje, waar leerlingen zien hoe sla of radijsjes groeien. En in de bankjes worden insectenhotels gebouwd. De aanplant van onder andere vlinderstruiken trekt insecten aan. We koppelen ook de regenpijpen af zodat regenwater niet meer in het riool verdwijnt maar in een wadi wordt opgevangen.

Een kinderjury heeft ons ontwerp bekroond met de prijs voor Het groenste schoolplein van Overijssel, met een bedrag van 35.000 euro om ons plein te vergroenen. We hebben de leerlingen echt mee laten tekenen en in zandbaksessies ruwe ontwerpjes laten maken met zand, steentjes en takjes. Een ecologisch hovenier heeft al die plannen meegenomen in het ontwerp, het is dus echt een mix van hun beste ideeën.

Het mooie is dat ouders ook volop bezig zijn. De tegels eruit halen, een vader die het grondverzet doet, bankjes bouwen. De groep die normaal het plein veegt, heeft al aangeboden straks te helpen met het groenonderhoud. We hebben altijd al een heel betrokken groep ouders, maar dit geeft weer een extra impuls. Er wordt volop vrijwillig meegebouwd en –geklust, iedereen staat erachter. De leerlingen krijgen straks zelf ook kleine onderhoudstaken, zo leren ze ook dat je iets moet doen voor groen.

Bij de start van de aanleg hebben we een mooi feestje gehad, en dat doen we straks bij de opening zeker weer. Dan is hier dus het groenste schoolplein van Overijssel aangelegd, dat is echt wel iets om trots op te zijn’.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep