Cookieverklaring

Cookieverklaring

Provincie Overijssel gebruikt cookies en websitestatistieken. Hieronder leest u wat cookies zijn, welke cookies geplaatst worden, voor welk doel wij deze plaatsen en hoe deze ingesteld zijn.

Wat zijn cookies en waarom gebruikt provincie Overijssel deze?
Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Door middel van cookies is het mogelijk informatie te verzamelen over bijvoorbeeld uw gebruik van onze website. De provincie Overijssel gebruikt cookies om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op de interesses en behoeften van onze bezoekers. We tellen bijvoorbeeld het aantal bezoekers en kunnen zien welke pagina’s op Natuur voor Elkaar en Vergroen je Buurt worden bezocht.

Hoe zijn de cookies ingesteld?
De cookies van provincie Overijssel zijn ingesteld conform de geldende wetgeving. Op het gebruik van cookies zijn dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet van toepassing.

De cookies die de provincie Overijssel gebruikt zijn functioneel en analytisch. Ze zijn dus nodig om de website te laten functioneren en om het gebruik ervan bij te houden. Overijssel gebruikt geen tracking cookies. De cookies die we wel gebruiken zijn privacyvriendelijk ingesteld. Dit betekent dat ze een minimale hoeveelheid persoonsgegevens verwerken en minimale inbreuk op uw privacy maken. De verwerking ervan valt door deze instellingen onder de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Om deze redenen hoeven we geen toestemming te vragen voor deze cookies, maar dienen wij u wel te informeren over het gebruik en de werking van deze cookies. Dit doen wij middels deze cookieverklaring.

Welke cookies plaatst de provincie Overijssel?

Google Analytics
Dit zijn analytische cookies. We gebruiken deze om te analyseren welke pagina’s op onze website het beste worden bezocht en via welke browser of apparaat mensen naar onze site surfen. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens zijn niet direct te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

Deze cookies zijn te herkennen aan de benaming _ga, _gid en _gat. De Google Analytics cookies zijn op privacyvriendelijke wijze ingesteld, op advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit houdt in dat wij een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten, het laatste deel van uw IP-adres maskeren, de functie waarbij gegevens met Google worden gedeeld hebben uitgezet en wij geen gebruik maken van andere Google-diensten naast de Analytics.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep