Wonen

Wonen

We willen de leefbaarheid in onze steden en dorpen vergroten. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Een gezonde, natuurinclusieve woonomgeving, waar ruimte is voor mens, plant en dier. Tenslotte kunnen we niet zonder elkaar.

Natuur voor Elkaar-partners werken aan het wijd en zijd verspreiden van dit verhaal en het stimuleren van de natuurinclusieve aanpak in ontwerp, bouw en renovatie door:

 • Actief delen van kennis en inspiratie over natuurinclusief bouwen via o.a. www.bouwnatuurinclusief.nl in een nieuwe expertisecentrum
 • Organiseren van inspirerende netwerkbijeenkomsten voor de Overijsselse community van ontwerpers, bouwers, ecologen, corporaties etc.
 • Natuurlijk2020! Een groot inspiratie evenement op 18 november 2021 dat Natuurlijk2020! tenminste evenaart
 • Steeds meer Overijsselaren te laten tuinieren door Overijssel Tuiniert!

Lees het Natuurinclusief Bouwen Inspiratiemagazine! 

We weten dat we ruimte moeten maken voor de natuur. Het is tijd voor de 2e stap; van droom tot daad, van ontwerp tot uitvoering. In dit magazine ontmoet je koplopers en inspiratoren om je bij die stap op weg te helpen.


Een mooi voorbeeld van onze natuurinclusieve aanpak is vastgelegd door BIJ12, met architect Rob Moritz bij de Watertoren in Zwolle.


Bekijk hier meer video's met inspirerende voorbeelden over natuurinclusief bouwen!


Meer informatie 

Via onderstaande pagina's vind je meer informatie over het project Wonen. Klik op de link en dompel je onder in de natuurinclusieve woonomgeving!

Natuurinclusief Bouwen: Waar rood en groen samenkomen. Laura van Heeswijk voor Bouw+Uitvoering: 'Er wordt nog te vaak vanaf de 'rode kant' beredeneerd. Lees hier verder!

Inspiratie: 'Bouw en natuur geen gescheiden werelden meer.' Lees hier het verhaal van Timo Beumer, projectleider bij corporatie Vechtdal Wonen.

Congres Natuurlijk; laaiend succes voor mens en natuur. Lees het verslag van de dag en kom 18 november 2021 naar de derde editie van Natuurlijk; hét congres voor natuurinclusief bouwen. 

Downloads

Contactpersonen

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep