Wonen

Wonen

We willen de leefbaarheid in onze steden en dorpen vergroten. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Een gezonde, natuurinclusieve woonomgeving, waar ruimte is voor mens, plant en dier. Tenslotte kunnen we niet zonder elkaar.

Natuur voor Elkaar-partners werken aan het wijd en zijd verspreiden van dit verhaal en het stimuleren van de natuurinclusieve aanpak in ontwerp, bouw en renovatie door:

 • Met het project ‘Natuur in de stad’ vergroten we de hoeveelheid en de kwaliteit van natuur en biodiversiteit in de bebouwde omgeving en stimuleren we de inwoners om mee te doen.  Meer informatie over natuurinclusief bouwen en wonen vind je op de website van Stichting Oversticht, onze partnerorganisatie. Hier kun je ook terecht voor advies
 • Actief delen van kennis en inspiratie over natuurinclusief bouwen via o.a. www.bouwnatuurinclusief.nl in een nieuwe expertisecentrum
 • Organiseren van inspirerende netwerkbijeenkomsten voor de Overijsselse community van ontwerpers, bouwers, ecologen, corporaties etc.
 • Steeds meer Overijsselaren te laten tuinieren door Overijssel Tuiniert!

Lees het Natuurinclusief Bouwen Inspiratiemagazine! 

Om onze leefomgeving voor zowel mens en dier te verbeteren moeten we naar onszelf kijken en inzetten op natuurinclusieve inrichting van woonwijken, natuurinclusieve nieuwbouw én renovatie. De lessen en ideeën die we tijdens de 3e editie van het Congres Natuurlijk 2021  deelden vind je terug in dit magazine. In deze 3e editie staat je tweede natuur centraal. Dit magazine gaat – mede – over gedrag. Hoe neem je anderen mee om natuurinclusief bouwen op de kaart te zetten? Ideeën voor een mogelijke aanpak en praktijkvoorbeelden lees je in het magazine Mijn Tweede Natuur


Lees de brochure 'Natuurinclusief (ver)bouwen in Overijssel' 

Een groene leefomgeving is een fijne, inspirerende en gezonde leefomgeving. In deze brochure vind je een keur van ideeën voor natuurinclusief bouwen verdeeld over twaalf hoofdstukken. Laat je erdoor inspireren en pas ze eenvoudig toe. Natuurinclusief (ver-)bouwen betekent niet per se dat het meer moet kosten. De natuur doet op haar beurt ook weer wat terug.


Een mooi voorbeeld van onze natuurinclusieve aanpak is vastgelegd door BIJ12, met architect Rob Moritz bij de Watertoren in Zwolle.

Deze content wordt niet getoond omdat u cookies niet hebt geacepteerd

Bekijk hier meer video's met inspirerende voorbeelden over natuurinclusief bouwen!


Meer informatie 

Via onderstaande pagina's vind je meer informatie over het project Wonen. Klik op de link en dompel je onder in de natuurinclusieve woonomgeving!

Zo heeft Natuur Voor Elkaar onlangs twee mooie voorbeelden van natuurinclusieve woonwijken bezocht, de ecologische wijk EVA Lanxmeer in de gemeente Culemborg en de meest natuurinclusieve wijk van 2019, Kerckebosch in Zeist. Lees hier het verslag!

Natuurinclusief Bouwen: Waar rood en groen samenkomen. Laura van Heeswijk voor Bouw+Uitvoering: 'Er wordt nog te vaak vanaf de 'rode kant' beredeneerd. Lees hier verder!

Inspiratie: 'Bouw en natuur geen gescheiden werelden meer.' Lees hier het verhaal van Timo Beumer, projectleider bij corporatie Vechtdal Wonen.

Congres Natuurlijk; laaiend succes voor mens en natuur. Lees het verslag van de dag en kom 18 november 2021 naar de derde editie van Natuurlijk; hét congres voor natuurinclusief bouwen. 

Downloads

Contactpersonen

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep