Inspiratie: 'Enthousiasme voor natuur werkt aanstekelijk'

Inspiratie: 'Enthousiasme voor natuur werkt aanstekelijk'

Inspiratie: 'Enthousiasme voor natuur werkt aanstekelijk'. Ellen Schulten uit Olst legde op haar erf een poel aan met subsidie van provincie Overijssel.

‘Enthousiasme voor natuur werkt aanstekelijk’

‘Toen we nog in Deventer woonden, hielpen we als vrijwilliger al mee met het overzetten van padden in Schalkhaar. Nadat we verhuisd waren naar Olst deden we dat eerst nog een jaar in Diepenveen. Maar op de terugweg zagen we vlakbij ons huis ook talloze kikkers en padden oversteken. We hebben toen emmers ingegraven en sindsdien zetten we tot wel 3000 dieren per jaar over in februari en maart. Dat is ook niet zo’n wonder, ons huis wordt omgeven door gebied met bos en water van de Stichting IJssellandschap. Twee jaar geleden hebben we met enthousiaste medewerking van de Stichting IJssellandschap een poel laten graven, met steun van de provincie Overijssel. Hiermee hebben we een habitat gecreëerd waarin hopelijk een groeiende populatie kikkers, padden en kamsalamanders komt die niet hoeft over te steken bij de tocht van overwinterings- naar paarplek. Het land eromheen laten we bewust ruig en als een boom omvalt laten we die liggen.

Ik heb van huis uit niet al die kennis meegekregen, wél dierenliefde. Maar je verdiept je er steeds meer in. We werden lid van het IVN, en kwamen ook in contact met de roofvogelwerkgroep. Zo val je van het één in het ander en ontdek je hoeveel er in je directe omgeving leeft. De wespendief bijvoorbeeld, en de graspieper. Doordat we de poel hebben gegraven en het land ruig laten, zien we ook dat soorten het beter gaan doen. Vorig jaar vonden we maar liefst zes kamsalamanders in de emmers. Met de knoflookpad gaat het ook heel slecht hoorden we, dus nu verdiep ik me daarin. Zo’n dier heeft zandplekken nodig, kleine woestijntjes bijna, om op te warmen. Het zou toch prachtig zijn als we daar ook wat voor konden doen? En met de nieuwe buren gaan we meidoornhagen planten in plaats van prikkeldraad en paaltjes, zodat vogels daar voedsel vinden en kunnen nestelen.

Ik merk dat enthousiasme aanstekelijk werkt. We hebben leuke discussies in de buurt en ik merk dat hier van vroeger uit veel natuurkennis is. Een buurman vertelde dat hij wel honderd kamsalamanders in een stapel stenen heeft gehad. En andere boeren laten ook een grasrand staan voor de biodiversiteit. Zo wordt het een olievlek. Met verwijten en met de vinger naar anderen wijzen bereik je niks, geef gewoon het goede voorbeeld’.


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep