Help de ringslang 'een handje'

Help de ringslang 'een handje'

Kom jij weleens een Ringslang tegen? Als je in waterrijk gebied woont, misschien wel. Vroeger kwam deze voor mensen onschuldige (niet-bijtende) slang veel voor in waterrijke gebieden. De Ringslang is voor voedsel afhankelijk van grotere doorgaande watergangen. Ook moet er begroeiing langs de oevers beschikbaar zijn om te schuilen. Maar omdat we ons land zo netjes onderhouden, heeft deze slang het moeilijk. De plekken om zich te verstoppen en eieren te leggen worden steeds minder.

De Ringslang is één van de 114 aandachtsoorten waar Natuur voor Elkaar extra haar best voor doet. Dit betekent dat we  extra ons best doen om het leefgebied van deze soorten te verbeteren. We willen deze slang graag ‘een handje’ helpen door het aanleggen van broeihopen. Hier kunnen ze hun eieren in leggen of een overwinteringsplek in vinden. Doe je mee? Een broeihoop aanleggen is niet moeilijk. Om je op weg te helpen hebben we een filmpje gemaakt waarin staat uitgelegd hoe je een broeihoop maakt. Het is vrij eenvoudig én leuk om samen te doen!


In onze speciale brochure over de Ringslang en het aanleggen van een broeihoop kun je alles nog eens rustig nalezen. Je downloadt 'm hieronder. 

114 aandachtsoorten

Natuurbeleid is een verantwoordelijkheid van de provincies. Naast bescherming van natuurgebieden en kwetsbare soorten vindt de provincie Overijssel het belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van natuur, ook in hun directe leefomgeving. Daarom heeft de provincie het programma Natuur voor Elkaar: om mens & natuur weer dichter bij elkaar te brengen. Het beleven, benutten en beschermen van natuur staat hierin centraal. Dit laatste onderdeel, bescherming, is gericht op versterking van het leefgebied van 114 aandachtsoorten. Deze soorten zijn zorgvuldig uitgekozen: het zijn planten en dieren waarvoor Overijssel een belangrijk leefgebied vormt, maar waarvoor het normale natuurbeleid onvoldoende bescherming biedt. De provincie stimuleert daarom initiatieven waar deze 114 aandachtsoorten mee vooruit worden geholpen. Ook burgers kunnen plannen indienen, via de subsidieregeling Verbeteren condities voor aandachtsoorten.

Downloads

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep