Welkomstkaarten voor aandachtsoorten

Hoe kunnen we zelf natuur dichtbij krijgen?

Overijssel zet zich in voor de natuur! Een aantal planten en dieren verdienen extra aandacht, omdat ze zeldzaam zijn of vooral in Overijssel voorkomen. Dit noemen wij Overijsselse aandachtsoorten. Met simpele maatregelen kan ook jij een aantal van deze soorten een plekje bieden. 

Naast deze aandachtsoorten profiteren ook vele andere soorten van deze maatregelen en wordt onze eigen leefomgeving een stuk levendiger.

En het levert jou ook wat op! Wist je bijvoorbeeld dat een huiszwaluw tot wel 50.000 muggen en vliegjes per week opeet? Dat wilde bijen ervoor zorgen dat de bloemen elk jaar weer zo mooi bloeien? En dat vleermuisjes elke nacht tientallen muggen en insecten vangen? Zo helpen we elkaar!

De welkomstkaarten zijn in ontwikkeling. We willen graag handleidingen maken die makkelijk en goed te gebruiken zijn. Help ons goed bruikbare welkomstkaarten maken! Staat hier alle benodigde informatie begrijpelijk op? Is er behoefte aan meer informatie? Laat het ons weten: natuurvoorelkaar@overijssel.nl Downloads

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep