Hoe het allemaal begon

Hoe het allemaal begon

Van Groenblauwe diensten …..

De maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap is groot. Landschappen vertellen het verhaal van de ontwikkeling van onze provincie. Tegelijk vormt het landschap het zichtbare decor voor de inwoners en vele gasten. Voor ongeveer 25% van de landschapselementen lopen langjarige afspraken over het beheer. Hiervoor zijn 30-jarige contracten afgesloten. De provincie heeft hierin destijds ruim € 50 miljoen geïnvesteerd.

Binnen het programma Natuur voor Elkaar is in 2018 gestart met zeven pilots voor nieuwe vormen van langjarig beheer van het landschap. De pilots moeten inzichten opleveren die kunnen leiden tot een nieuwe vorm van landschapsbeheer die breder in de provincie toepasbaar is. Uitgangspunt daarbij is, dat de verantwoordelijkheid meer bij partijen in de samenleving komt te liggen en dat de financiële bijdrage van de provincie beperkt is. 

…. naar lokaal eigenaarschap

Landschap Overijssel heeft - als partner in Natuur voor Elkaar - het voortouw bij de begeleiding van de pilots. De uitwerking van de pilots is flexibel. We zoeken naar vormen waarin het landschapsbeheer wordt gedragen door de inzet van burgers, bedrijven en particuliere organisaties. De pilots moeten daarvoor antwoord geven op een aantal vragen. Wat leren we over eigenaarschap in een gebied? Welke mogelijkheden worden gevonden voor het dekken van 75% van de kosten vanuit het gebied? 

De zeven pilotgebieden liggen in Steenwijkerland, Staphorst, IJsseldelta, Salland, Wierden, Hof van Twente en Enschede. Elk gebied werkt in een ‘bidbook’ een concrete aanpak uit voor het langjarige beheer van het landschap. De provincie heeft de totstandkoming van de bidbooks financieel ondersteund. Alles over de pilots lees je op deze webpagina van Langjarig Beheer. 

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep