Welzijn

Welzijn

Welzijn gaat over gezond zijn en gezond blijven in een groene omgeving. Een groene omgeving, en het bewust ervaren van én actief zijn in een groene omgeving dragen bij aan een betere gezondheid en een groter welzijn. De bijdrage van een groene omgeving en natuurbeleving is direct positief voor het welzijn van mensen. We kunnen alleen al door het kijken naar natuur stress verminderen. Maar natuur zorgt ook voor koelte en minder wateroverlast. Natuur en groen verfraaien onze woonomgeving. In een groene omgeving voelen we ons prettiger, rijker en gezonder; de leefbaarheid wordt groter.

In dit programma focussen we op het mogelijk maken van natuurbeleving voor iedereen, liefst binnen een straal van 500 meter. Een korte wandeling of juist uren zwerven door de natuur, samen groenten kweken in een buurtmoestuin of werken in een kantoor vol planten: groen voelt goed! En: groen ís goed. Juist voor die groepen die het extra nodig hebben. Denk aan grijze wijken, wijken met een lage sociaaleconomische status of mensen die minder mobiel zijn. Dit programma versterkt hun welzijn door groen(beleving) in te zetten. Dat doen we op verschillende manieren en voor verschillende doelgroepen. Zo wordt groen toegankelijk voor iedereen. Steden en buurten worden groener en de inwoners voelen zich meer verbonden met groen en natuur.  We kiezen een gemeentelijke aanpak en volgen in het programma Welzijn 4 hoofdlijnen: 

 • Natuurbeleving
 • Groene plekken creëren
 • Inspiratie & Tools
 • Beleidsontwikkeling en Bewustwording

Onderzoek

In de wetenschap en in overheidsbeleid is steeds meer aandacht voor deze positieve rol van natuur en groen. Zie bijvoorbeeld Alles is gezondheid, Natuur en Buitenspelen of de bundeling van onderzoek naar de effecten op onze hersenen in Beetje natuur, grote invloed. Naast een toenemend aantal onderzoeksrapporten biedt het concept Positieve Gezondheid een mooie basis voor meer aandacht voor de fysieke en sociale omgeving. Ook in de recente landelijke beleidsnota Gezondheidsbeleid 2020-2024 is de aandacht voor de (groene) omgeving groot.

Goede voorbeelden

Er zijn landelijk en in Overijssel ook al goede voorbeelden. Zo nemen inwoners vaak zelf al initiatief om hun omgeving te vergroenen. Steeds meer voorbeelden worden gebundeld op de website van Gezonde Leefomgeving. En in Overijssel kennen we bijvoorbeeld de Groene Lopers en het programma Groene Schoolpleinen. Hoofduitvoerder IVN Natuureducatie zet landelijk in op Tiny Forests en Gezonde Buurten. Neem eens een kijkje!

Wil je meer informatie? Wil jouw gemeente aan de slag en meedoen? We komen graag met je in contact! 

Contactpersonen

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep