Natuur in de zorg

Natuur in de zorg

De heilzame werking van de natuur is geen nieuwe ontdekking. We lijken het gewoon vergeten! Al in de Middeleeuwen werden kloostertuinen aangelegd voor meditatie en herstel. Later volgden kuuroorden en sanatoria in de bergen, aan zee of in het bos. De natuur heelt. Steeds meer komt er ook vanuit de zorg zelf aandacht voor de rol die groen en natuur spelen in omgaan met ziekte, en in herstel.

Groen draagt bij aan gezondheid. Daarom willen we in deze programmalijn de zorgsector groener maken. We werken daarvoor nauw samen met zorgcentra, ziekenhuizen, huisartsenposten en het zorgonderwijs. We ontwikkelen passende groene activiteiten die zorgmedewerkers en -vrijwilligers/mantelzorgers in kunnen zetten. Soms hoort daar ook de aanleg van fysiek groen bij, als dat nog niet aanwezig is. De groene activiteiten kunnen zowel buiten als binnen plaatsvinden. Met groen wordt het werk in de zorg aantrekkelijker. Zowel cliënten en patiënten als zorgverleners hebben daar baat bij. 

In het programma, dat vier jaar duurt, volgen we 4 hoofdlijnen om de zorgsector te vergroenen: 

 • Natuurbeleving en groene therapie
 • Fysieke vergroening
 • Inspiratie & tools
 • Groen in zorgopleidingen 

Onderzoek

Waar mogelijk haken we aan bij (landelijk) onderzoek. Er is steeds meer onderzoek naar de positieve bijdrage van groen en natuur aan gezondheid, ook in Nederland. Recente voorbeelden daarvan zijn de onderzoeken van Wageningen Universiteit, Alles is gezondheid of Groene Gezonde Ziekenhuizen (onderzoek van Jolanda Maas, Agnes van den Berg en Karin Tanja-Dijkstra).

Goede voorbeelden

Ook zijn er al veel goede voorbeelden van de inzet van groen en de effecten daarvan. Lees bijvoorbeeld eens het artikel Groen; goed voor de gezondheid of de inspiratiegids Groen in en rond ziekenhuizen. Of lees ons magazine Vitamine Groen: vol voorbeelden van vergroening in de zorg in Overijssel. 

Natuurorganisaties en projectpartners IVN Overijssel (hoofduitvoerder van dit programma Groen Zorg), Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel hebben elk hun eigen projecten en programma’s die bijdragen aan het programma Groene Zorg. Een overzicht daarvan is te vinden op de pagina’s van deze organisaties. Neem eens een kijkje bij Landschap Overijssel met Zorgend Landschap, Natuur en Milieu Overijssel met Werken aan gezondheid, en IVN Overijssel met programma’s Natuur & Gezondheid en Grijs, Groen & Gelukkig.

Wil je meer informatie? Ben je werkzaam in de zorg en wil je meer weten of zoek je steun voor een lokaal initiatief? We komen graag met je in contact! Of meld je aan voor het speciale Natuur & Zorg netwerk voor regelmatige updates.

Downloads

Contactpersonen

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep