Natuurlijk kapitaal in de landbouw

Natuurlijk kapitaal in de landbouw

We gaan gemotiveerde agrariërs verder op weg helpen met biodiversiteit in hun bedrijf. We wijzen de weg naar informatie en inspiratie. Kleine, groene maatregelen kunnen al snel iets opleveren, niet zozeer direct in geld, maar vooral ook in waardering, werkplezier en mooie werkomgeving. We zorgen voor uitwisseling en ontmoeting van de boeren die al groen (willen) doen: de kracht van de community!

We gaan aan de slag met:

 • het organiseren van NatuurAteliers
 • Ondersteunen & faciliteren bij de realisatie van de groene  ideeën van agrarische ondernemers
 • En met praktische ondersteuning bij de uitvoering van biodiverse plannen.
 • Opbouw en onderhoud van een lerende community van agrarische ‘natural captains’
 • Praktische digitale informatie aanreiken voor boeren

Meer informatie

Landbouw - agrobiodiversiteit

Hoe kun je je bedrijf weerbaarder maken tegen plagen en tegelijkertijd iets moois doen voor het landschap? Op deze webpagina vind je meer informatie. 

Landbouw - bodem

Op een natuurlijke manier zorgdragen voor een goede bodem voor uw agrarisch bedrijf. Op deze webpagina vind je meer informatie.

Inspirerende video's

Alvast wat leren van agrariërs over akkerrandbeheer en kleine natuurmaatregelen ? Bekijk deze inspirerende video's! 


Contactpersonen

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep