Vrijetijdseconomie

Vrijetijdseconomie

Overijssel heeft prachtige landschappen waar toeristen uit binnen- en buitenland op af komen. In totaal brachten 1,8 miljoen gasten in 2017 een bezoek aan Overijssel. Veel toeristen komen specifiek om de natuur te beleven. De vraag naar ‘groen en bewust recreëren’ neemt alleen maar toe. Hier liggen kansen voor jou als ondernemer om geld te verdienen door en mét de natuur.

Op welke manier kunt je dit als vrijetijdsondernemer doen? En hoe kun je de Overijsselse natuur hierbij zowel benutten als verrijken? Een aantal inspirerende ondernemers in Overijssel laat zien hoe natuur essentieel is in hun verdienmodel. Zo verzorgt en versterkt natuurcamping De Lemeler Esch samen met haar gasten de omgeving en de natuur. Harald Droste biedt landschapskamers aan voor hotelprijzen in samenwerking met boeren waardoor nieuwe natuur gerealiseerd kan worden. Dennis Rerink gebruikt de rust en duisternis van het Twentse landschap als aanknopingspunt voor ondernemen: het aanleggen van ‘Sterrenkubussen’ om zijn gasten van de omgeving en sterren te laten genieten. De plattegrond gebruikt de energie van deze natuurondernemers als uitgangspunt. Op basis hiervan worden je kansen getoond en mogelijkheden om zelf aan de slag te gaan met ‘natuurlijk ondernemen’. 

Wat doet Natuur voor Elkaar?

In nauwe samenhang met de programma-aanpak Gastvrij Overijssel: ‘Verbindend Landschap’ richt het deelplan voor de vrijetijdsondernemers zich op Natuurinclusief ondernemen: innoveren, ontwerpen en daadwerkelijk vergroenen met heel concrete activiteiten, innoverende ateliers, inspirerende kennisdeling en praktische groene maatregelen.

We starten met:

 1. Het ondersteunen (door middel van vouchers) van bedrijfsnatuurplannen voor 5 recreatieondernemers
 2. Het opvolgen van de Ereprijs met 3 natuurateliers voor uitdagende casussen rond natuur en economie met enthousiaste ondernemers
 3. Stimuleren van ondernemers om zich hard te maken voor de aandacht-soorten van de provincie met een inspiratiesessie en soortenadoptie-aanpak
 4. Op basis van Landschapsbiografieën het streekeigen landschap versterken met het herstel van  landschapsiconen met ondernemers

Tips van andere ondernemers 

De natuur in combinatie met de vrijetijdseconomie is goud waard in Overijssel. Overijsselse vrijetijdsondernemers willen jou graag iets meegeven over de kansen die in de provincie liggen. Heb je de volgende punten al eens overwogen?

 • Ken en gebruik het verhaal van het landschap om jouw gasten te inspireren
  Recreanten zijn steeds vaker op zoek naar een ‘experience’ of natuurlijke beleving. Hier kun je  op inhaken: door het verhaal van het landschap te kennen en te vertellen, creëert u een beleving die gasten bij zal blijven en die het bewustzijn van de natuur kan verhogen. In elk landschap ligt een verhaal dat verteld mag worden.
  Wil je je gasten meer bij het landschap betrekken? Kijk dan eens naar de cursus ‘Gastheer van het Landschap’ georganiseerd door IVN waarbij jij en je medewerkers meer leren over uw gebied en landschap. Daarna mogen jij en je medewerkers zich officieel Gastheer van het Landschap noemen!
 • Het aanbieden van streekproducten brengt het landschap letterlijk op tafel voor de gast
  De sterke agrarische sector van Overijssel biedt volop kansen voor samenwerking tussen vrijetijdsondernemer en boer. Het opzetten en aanbieden van een streekproduct is een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking, waarbij ‘het landschap op tafel’ komt en jijzelf, het landschap en de boer kunnen profiteren!
  Wil je een streekproduct aanbieden? Er zijn in Overijssel verschillende organisaties actief die dit faciliteren. Bij de ‘Twentse Streekproducten Organisatie’ kunnen cafés en winkels lokale producten bestellen. Voor de IJsseldelta biedt (H)eerlijk IJsseldelta een vergelijkbare service. Aanmelden bij ‘Happen en Trappen’ brengt uw horecabedrijf letterlijk op de kaart voor recreanten die fietsen combineren met culinaire beleving!
 • Ontdek de kansen van natuurrijker ondernemen in uw tuin of op uw camping
  Kamperen nabij de natuur is de grote trekpleister van Overijsselse vrijetijdssector. Je kunt op je terrein verschillende dingen doen om de natuur een handje te helpen:
  Stichting De Groene Koepel zet zich in voor groene verblijfsaccommodaties en biedt voor iedereen cursussen aan zoals ‘permacultuur’ en ‘eetbaar landschap’.
  Geïnteresseerd in het verhogen van biodiversiteit in jouw tuin of camping? Kijk voor praktische tips op: Biodiversiteit.nl.
  Op zoek naar een (biologisch) bloemenmengel om bloemen- en kruidenstroken in te zaaien? Kijk bijvoorbeeld op De Bolster biologische zaden of Cruydt-Hoeck Wildeplantenzaden. Advies kun je inwinnen bij het de Bijenbeweging.

Regelingen

Welke eerste stappen kun je als vrijetijdsondernemer zetten om met groen aan de slag te gaan? Bekijk deze mogelijkheden!

Groen idee
Heb je als ondernemer een goed idee om samen met een partner een innovatief product of dienst in de markt te zetten? Provincie Overijssel ondersteunt deze ondernemers door maximaal 35% van de kosten (tot €100.000) te co-financieren in het subsidieprogramma Product Markt Partner Combinatie (PMPC). Zie Investeren in de vrijetijdssector voor meer informatie.

Netwerken
Wil je als ondernemer uw groen kapitaal beter benutten? Er bestaan verschillende netwerken en activiteiten om je hierbij verder te helpen. Een goed voorbeeld hiervan is het Overijsselse netwerk ‘Natural Captains’, dat themagerichte masterclasses aanbiedt. Ook het netwerk Gastvrij Overijssel is hier nadrukkelijk mee bezig. Vragen of meedoen? Neem contact op met de provincie, Landschap Overijssel of VNO-NCW Midden.

Samenwerken
Vanuit verschillende programma’s worden samenwerkingen voor ondernemen met natuur gestimuleerd. Neem contact op met het subsidieloket provincie Overijssel via subsidie@overijssel.nl.

Landschapsonderhoud
In 2018 starten experimenten met landschapsonderhoud door bewoners, bedrijven en gemeenten samen. Onderzoek in je gemeente of je aan kunt haken! Informatie via natuurvoorelkaar@overijssel.nl.

Groene uitjes
Bied je groene en natuurrijke ervaringen, uitjes of arrangementen aan waarmee bezoekers op een leuke manier de natuur van Overijssel kunnen ontdekken? Dan kun je jouw initiatief goed promoten door het aan te melden bij de ‘Fietsen in Overijssel’ en ‘Wandelen in Overijssel’ apps of bij het online platform VisitOost. Je kunt dit doen via de website van VisitOost of via info@visitoost.nl.

Downloads

Contactpersonen

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep