Natuur en werklandschappen

Natuur en werklandschappen

Werken in een groene omgeving is niet alleen goed voor ons klimaat, maar heeft ook een positief effect op gezondheid en welzijn van medewerkers en bezoekers. Groen levert een betere concentratie en productiviteit en reduceert stress. We gaan werklandschappen in Overijssel vergroenen. Naast de voordelen voor mensen levert het winst voor planten en dieren en voor de kwaliteit van het landschap.

We werken aan:

 • Motiveren van bedrijventerreinen met een concrete aanpak
 • Faciliteren bij de vergroening van tenminste 2 terreinen en hun omgeving
 • Toevoegen van de factor Groen bij de uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen
 • Tenminste 2 nieuwe tijdelijke natuurlocaties

Sta jij voor een aantrekkelijk bedrijventerrein met een sterk vestigingsklimaat? Lees dan hier verder voor meer informatie. 

Contactpersonen

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep