Subsidieregeling Natuur en Samenleving

Subsidieregeling Natuur en Samenleving

Ook in 2021 ondersteunt Natuur voor Elkaar nieuwe idee├źn die mensen en natuur meer met elkaar in verbinding brengen. Dit doen we met de subsidieregeling Natuur en Samenleving. Projecten gericht op Kinderen en Natuur, Vergroening van Steden en Dorpen, Groene Lopers en Zorg en Groen kunnen voor subsidie in aanmerking komen.

De provincie heeft de ambitie om nog meer projecten te honoreren. Dus ken je mooie initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld groene bewonersinitiatieven in de stad, integrale vergroeningsprojecten van gemeenten, groene lopers, groene straten, groen en zorg? Neem dan contact op met de provincie. Dat kan via natuurensamenleving@overijssel.nl

Provincie Overijssel vergoedt met de subsidie 50% van de kosten die voor de subsidie in aanmerking komen. Alle informatie over de subsidieregeling en het aanvragen hiervan vind je op de website van de provincie Overijssel.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep