Groene vrijwilligers voor gezondheid

Groene vrijwilligers voor gezondheid

De heilzame werking van de natuur is geen nieuwe ontdekking. We lijken het gewoon vergeten! Al in de Middeleeuwen werden kloostertuinen aangelegd voor meditatie en herstel. Later volgden kuuroorden en sanatoria in de bergen, aan zee of in het bos. De natuur heelt. Steeds meer komt er ook vanuit de zorg zelf aandacht voor de rol die groen en natuur spelen in omgaan met ziekte, en in herstel. Groen doet de gezondheid namelijk goed! Zo hebben we bijvoorbeeld moestuinen en groene wandelroutes bij zorginstellingen aangelegd of nemen we cliënten mee om te werken in natuurgebieden. Daarbij is vaak een belangrijke rol voor vrijwilligers weggelegd, die wandelingen of andere aan natuuractiviteiten organiseren.

Ondersteuning en kennisdeling
Wij ondersteunen vrijwilligerswerk door groene activiteiten in de zorg, maar helpen ook bij werving en opleiding door handreikingen, kennisdeling en begeleiding. Vrijwilligers leveren bij veel zorgorganisaties een essentiële bijdrage aan goede zorg. Dat geldt niet alleen voor zorgtaken in de pure zin, maar ook als het gaat om groen vrijwilligerswerk!
Denk aan het begeleiden van wandelingen, of het aanbieden van een klein beetje natuurbeleving voor mensen die om wat voor reden dan ook niet meer buiten kunnen komen. Maar hoe vind je die vrijwilligers, hoe begeleid en train je ze?

Handreiking
De Handreiking Groene Vrijwilligers Zorg presenteert de ervaringen van zorgorganisaties in Overijssel en geeft  voorbeelden van groen vrijwilligerswerk in de zorg. Ook wordt ingegaan hoe je vrijwilligers het beste begeleid en zijn twee voorbeelden van trainingen uitgewerkt.

Inspiratie
Bij Hof Espelo werken Carintreggeland en Landschap Overijssel met dementerenden in de natuur. Het mes snijdt aan twee kanten: de natuur blijft behouden en het komt de gezondheid en het welbevinden van de deelnemers ten goede. ‘Het geeft me voldoening en zelfwaardering’. Lees het hele verhaal over Hof Espelo hier.
Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep