Vrijwilligersplatform Groenbezig

Vrijwilligersplatform Groenbezig

Platform voor groen vrijwilligerswerk
Samen met jou willen we meer mensen aansporen een bijdrage te leveren aan onze prachtige, groene provincie. We willen het groene vrijwilligerswerk in Overijssel nog overzichtelijker, makkelijker en leuker maken. Daarom hebben we een online plek gemaakt voor én van groene vrijwilligers in Overijssel waar vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk bij elkaar komen: www.groenbezig.nl

www.groenbezig.nl is een initiatief van Landschap Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel, mede gefinancierd door de provincie Overijssel. Inmiddels hebben ook de Groene Loper Overijssel, Staatsbosbeheer, Stichting IJssellandschap en IVN zich bij het platform aangesloten. Net als meer dan tweehonderd lokale en regionale vrijwilligersclubs. 

Ga snel naar Groen Bezig om te zien waar jij in jouw buurt aan de slag kunt! Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep