De Groene Stads- en dorpsbeweging

De Groene Stads- en dorpsbeweging

In de Overijsselse steden en dorpen zijn inmiddels behoorlijk wat mensen actief voor groen in hun omgeving. Denk aan de Groene Loper initiatieven, NLDoet, bijenlinten aanleggen, samen de wijk vergroenen en een groene speeltuin aanleggen. Deze initiatieven willen we verbreden en ondersteunen. Met als doel: meer mensen te enthousiasmeren voor duurzame vergroening van hun eigen stad/dorp en daarmee uiteindelijk stad en dorp groener en biodiverser te maken. Zo ontstaat er een soort nieuwe vrijwilliger.

Samen creëren we een brede groene dorps- en stadsbeweging. Er is onderzocht welke initiatieven er nu allemaal zijn en waar zij behoefte aan hebben. Daarna is er gekeken in welke gemeenten nieuwe initiatieven opgezet konden worden. 

Op www.groenbezig.nl vind je straks allerlei groene initiatieven in jouw eigen stad of dorp waar je je, samen met je buren, bij aan kunt sluiten. Neem snel een kijkje!


Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep