Werkkist en training Educatief gebruik van het groene schoolplein

Werkkist en training Educatief gebruik van het groene schoolplein

De training “Educatief gebruik van het groene schoolplein” is bedoeld voor teams van scholen waar al een groen plein gerealiseerd is of in aanbouw is (dan wel het ontwerp definitief is vastgesteld en de geplande startdatum van aanleg bekend is). Met deze training krijgt het team voldoende informatie en inspiratie om het eigen groene schoolplein daadwerkelijk in te kunnen zetten als educatieve ruimte. Op deze webpagina vind je uitgebreide informatie over de training. Onderaan de pagina kun je de training aanvragen. Wij bieden de training gratis aan vanuit het Prins Bernhard Cultuurfonds!

Doelstelling training

Na het volgen van de training hebben de scholen meer overzicht en meer inzicht verkregen omtrent het educatief gebruik en het beheer van hun groene schoolplein.

Scholen hebben inzicht gekregen en kunnen gebruik maken van:

 • mogelijkheden van buiten lesgeven
 • educatieve mogelijkheden van de buitenruimte
 • een beheer- en beleefkalender voor de gehele school
 • en/of een beheer- en beleefkalender voor de afzonderlijke groepen

Scholen hebben kennis gemaakt met en kunnen een verdeling maken van:

 • Educatieve activiteiten op het schoolplein
 • Beheer- en beleeftaken voor de groepen 1-8
 • Beheeractiviteiten door het jaar heen

Doelgroep

De bedoeling is dat de deelnemers ook daadwerkelijk betrokken zijn bij het groene schoolplein. Bij voorkeur doet een flink deel van het leerkrachtenteam mee aan de training, in elk geval directie, leerkrachten (minimaal uit elke bouw één) en enkele ouders. Mogelijke deelnemers zijn:

 • Directie
 • drie of meer leerkrachten (uit onder-, midden- èn bovenbouw)
 • ouders
 • conciërge
 • hovenier of contactpersoon van de onderhoudsploeg
 • andere gebruikers, zoals bijvoorbeeld BSO
 • buurtbewoners die betrokken zijn bij beheer of toezicht
 • vrijwilligers die een rol spelen in het beheer
 • overige geïnteresseerden die willen gaan meewerken 

Inhoud trainingen

Wanneer een school zich heeft aangemeld, neemt de trainer contact op voor een intakegesprek (telefonisch of in een persoonlijk gesprek op school). Hierin bespreekt de trainer met de contactpersoon/ leerkrachtenteam de voortgang en de wensen en behoeften vanuit de school. Op basis hiervan stelt de trainer het programma verder samen. Bekijk het overzicht met trainers op de speciale overzichtspagina.

Opzet van de training

Een training duurt 2 keer 2  uur, plus een terugkommoment. In de praktijk zullen deze bijeenkomsten altijd over meerdere dagen verspreid gegeven worden. Dat biedt gelegenheid tussendoor nog wat opdrachten uit te laten voeren. Het terugkommoment kan na een aantal maanden plaatshebben, dan is er in elk geval een ander seizoen en zijn al de nodige ervaringen opgedaan met het educatief gebruik van het groene schoolplein. De data en tijdstippen worden in overleg vastgelegd. Ook kan de trainer tussendoor geraadpleegd worden voor advies.

Uitgangspunten

 • De trainingen worden bij voorkeur verdeeld over verschillende seizoenen.
 • De nadruk van de trainingen ligt op:
  • het leren in de praktijk
  • het integreren van het schoolplein bij het lesprogramma
  • het leren uitvoeren en begeleiden van beheeractiviteiten
  • inzicht krijgen in wat moet gebeuren per periode
  • inzicht krijgen in wat er te beleven is op het schoolplein
  • begeleiding bij opzetten van kalender/jaaroverzicht

Buitenkist

Bij het volgen van de training hoort ook een Buitenkist: een soort startpakket om zo aan de slag te kunnen met educatieve activiteiten op het groene schoolplein. In de Buitenkist zitten bijvoorbeeld loeppotjes, zoekkaarten, determinatiebakken, lessuggesties, Buitenlesdagbundel en uitgebreide leeslijst.

Geen kosten

Wij bieden de training gratis aan, dit is inclusief de Buitenkist ter waarde van 250 euro. Verder zijn inbegrepen:

 • Twee trainingsbijeenkomsten
 • Terugkombijeenkomst
 • Telefonisch/digitaal raadplegen van trainer bij vragen
 • Huiswerkopdrachten tussendoor
 • Cursusmateriaal

We kunnen de training gratis aanbieden vanuit het Prins Bernard Cultuurfonds, dankzij een samenwerkingsovereenkomst met dit fonds.

Meld je hier aan voor de training Educatief gebruik van het groene schoolplein!

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep