De vier pilots van natuurinclusief werken

De vier pilots van natuurinclusief werken

Bij de aanleg en het onderhoud van wegen en kanalen wil de provincie Overijssel natuurinclusiever gaan werken. Dat betekent dat waar mogelijk nog beter rekening wordt gehouden met natuurbelangen. Uitgangspunt is om op de tekentafel de natuur al zoveel mogelijk mee te nemen in de plannen. Dat doen we op een aantal manieren.
 • De aanleg van voorzieningen die de verkeersveiligheid verhogen en het aantal aangereden dieren verminderen (bijvoorbeeld natuurbruggen over wegen (ecoducten) of tunnels voor amfibieën en reptielen);
 • Het inrichten en beheren van bermen op een natuurvriendelijke manier. Zie ook de pagina over de pilot Slim Bermbeheer;
 • Het nemen van maatregelen voor planten en dieren die uniek zijn voor Overijssel en het op dit moment moeilijk hebben: onze aandachtsoorten;
 • Het verbinden van leefgebieden van bepaalde planten en dieren.

We voeren deze pilots gezamenlijk met onze partners uit. Samen kijken we hoe we op de beste manier natuurinclusief kunnen werken en wat we hiervoor nodig hebben. Bij vijf projecten heeft de provincie hiervoor de mogelijkheden verkend. Een aantal projecten zijn inmiddels al uitgevoerd. 

Reeën op de N337

Eén van de vijf infraprojecten is de N337 tussen Zwolle en Deventer. Op dit wegtraject neemt de provincie maatregelen om aanrijdingen met reeën te verminderen. Ook wordt het leefgebied van een aantal bijensoorten die in de bermen leven verbeterd. Datzelfde geldt voor het leefgebied van oeverzwaluwen en enkele Overijsselse ‘aandachtsoorten’, zoals amfibieën.

Reeën en dassen op de N737 en N734

Bij de N737 tussen Enschede en Deurningen komen volgend jaar voorzieningen voor reeën en verbeteren we bestaande voorzieningen voor dassen. Bij de N734 tussen Oldenzaal en Losser nemen we maatregelen voor zwaluwen, vleermuizen en ringmussen.

Uitgevoerde maatregelen

Bij de wegwerkzaamheden aan de N765 tussen IJsselmuiden en Ramspol zijn al maatregelen genomen. Zo zijn leefgebieden van de otter met elkaar verbonden en bermen natuurvriendelijker ingericht. Ook bij de N334/N375 ter hoogte van Baarlo zijn dit jaar voorzieningen voor otters aangelegd.

Dankzij de maatregelen kunnen dieren zich veiliger van het ene naar het andere natuurgebied verplaatsen; de infrastructuur vormt een minder grote barrière. Populaties kunnen zich zo beter ontwikkelen omdat hun leefgebied groter wordt. Tegelijkertijd komen minder dieren om het leven vanwege een aanrijding. Minder aanrijdingen betekent ook dat het veiliger wordt voor de weggebruiker. Ook stimuleren we gemeenten, waterschappen en andere partners om natuurinclusief werken tot de norm te maken!

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep