De vier pilots van natuurinclusief werken

De vier pilots van natuurinclusief werken

 • De aanleg van voorzieningen die de verkeersveiligheid verhogen en het aantal aangereden dieren verminderen (bijvoorbeeld natuurbruggen over wegen (ecoducten) of tunnels voor amfibieĆ«n en reptielen);
 • Het inrichten en beheren van bermen op een natuurvriendelijke manier. Zie ook de pagina over de pilot Slim Bermbeheer;
 • Het nemen van maatregelen voor planten en dieren die uniek zijn voor Overijssel en het op dit moment moeilijk hebben: onze aandachtsoorten;
 • Het verbinden van leefgebieden van bepaalde planten en dieren.

We voeren deze pilots gezamenlijk met onze partners uit. Samen kijken we hoe we op de beste manier natuurinclusief kunnen werken en wat we hiervoor nodig hebben. In de loop van dit jaar besluiten we op bestuurlijk niveau hoe we natuurinclusief werken gaan voortzetten als provincie. Ook stimuleren we gemeenten, waterschappen en andere partners om natuurinclusief werken tot de norm te maken!

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College