Natuurinclusief werken

Natuurinclusief werken

Bij een infrastructureel project werd natuur niet standaard meegenomen in de plannen. Alleen als er dringende zaken speelden voor natuur (bijvoorbeeld veel aanrijdingen met reeën) werd het project hier op aangepast. Dat leverde vaak hoge kosten op en het leverde niet altijd veel op voor de natuur. Dat willen we nu anders doen. We gaan helemaal aan het begin van een infrastructuurproject de natuur al zoveel mogelijk meenemen in de plannen. Daarin werken we samen met belangrijke partners, zoals natuurorganisaties en grondeigenaren. Ook op het provinciehuis gaan collega’s van verschillende afdelingen meer en in een vroeger stadium samenwerken. Zo kunnen we meer draagvlak voor de projecten creëren, kosten besparen en de natuur versterken. Natuurinclusief werken noemen we dat!

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep