Economie en natuur

Economie en natuur

Natuurlijk kapitaal koppelt economie aan natuur. Ondernemen met natuur levert een meerwaarde voor het bedrijf én voor de natuur, de biodiversiteit. Voor de ondernemer levert een groene omgeving een plus op voor de medewerkers, de klanten, producten of diensten, terwijl de natuur opbloeit met natuurlijke aanplant, gebiedseigen uitstraling, groene daken en een groene bedrijfsvoering. Natuurinclusief denken en werken betekent rekening houden met de natuur en kijken hoe natuur van meerwaarde kan zijn. Bij álle beslissingen die men neemt en alle investeringen die men doet. Ook voor biodiversiteit is (het stimuleren van) natuurinclusief ondernemen van groot belang, omdat de grootste kans van biodiversiteitsherstel juist buiten de natuurgebieden liggen en op de erven en gronden van onder meer (agrarische en toeristische) ondernemers.

De afgelopen jaren zijn hier al hele mooie stappen gemaakt en is de lijst met enthousiaste bedrijven die echt een extra stap doen met en voor natuur gegroeid!

De komende jaren werken we aan het verder vergroenen van bedrijven in de vrijetijdssector, agrarische sector en bedrijventerreinen. Daarbij werken we samen met de programma’s Agro & Food, Duurzame bedrijventerreinen en in de opgaven voor klimaat en energie.

Contactpersonen

 • Jessica Winter
  Beleidsontwikkelaar

  Jessica Winter

  Mail
 • Rob Oostermeijer

  Rob Oostermeijer

  Mail

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep