Extra aandacht voor bepaalde plant- en diersoorten

Extra aandacht voor bepaalde plant- en diersoorten

Voor sommige Overijsselse planten, dieren en leefgebieden is extra aandacht nodig. Deze planten en dieren zijn opgenomen in een lijst. Deze lijst heet de aandachtsoortenlijst. Planten en dieren op deze lijst willen we beschermen en sterker maken. Soms weten we nog niet wat daarvoor nodig is. Er moet dan bijvoorbeeld onderzoek gedaan worden. De provincie Overijssel stelt daarvoor geld, mensen en informatie beschikbaar.

Natuurbeleid is een verantwoordelijkheid van de provincies. Naast bescherming van natuurgebieden en kwetsbare soorten vindt de provincie Overijssel het belangrijk dat mensen zich meer bewust worden van natuur, ook in hun directe leefomgeving. Daarom heeft de provincie het programma Natuur voor Elkaar: om mens & natuur weer dichter bij elkaar te brengen. Het beleven, benutten en beschermen van natuur staat hierin centraal. Dit laatste onderdeel, bescherming, is gericht op versterking van het leefgebied van 114 aandachtsoorten. Deze soorten zijn zorgvuldig uitgekozen: het zijn planten en dieren waarvoor Overijssel een belangrijk leefgebied vormt, maar waarvoor het normale natuurbeleid onvoldoende bescherming biedt. De provincie stimuleert daarom initiatieven waar deze 114 aandachtsoorten mee vooruit worden geholpen. Ook burgers kunnen plannen indienen, via de subsidieregeling Verbeteren condities voor aandachtsoorten. Download de lijst met al onze aandachtsoorten hieronder.

In april 2019 voerde de provincie Overijssel een onderzoek uit naar de staat van biodiversiteit in de provincie. Dit rapport kun je hier lezen.

Downloads

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep