Vrijwilligers

Vrijwilligers

In Overijssel werken meer dan 10.000 vrijwilligers aan het onderhoud van het prachtige Overijsselse landschap. Dankzij hun inzet blijven de natuur en het mooie Overijsselse landschap behouden voor de toekomst. Vrijwilligerswerk in de natuur versterkt daarbij ook de verbondenheid van mensen met hun landschap en de natuur om hen heen (zie hiervoor ook de actie Landschap).

In de natuur verblijven en bezig zijn is ontzettend goed voor de gezondheid en welbevinden van mensen. Herstellen in en met de natuur is vooral voor zorginstellingen erg interessant. Bekijk de onderwerpen Zorg en Welzijn binnen de actie Natuur in de Stad voor meer informatie hierover

Met de actie Vrijwilligers zetten we de bestaande aanpak (de basis) voor groene vrijwilligers voort, maar zoeken we ook naar verdieping en verbreding (de plus). En zodra we die gevonden hebben, voegen we die weer toe aan de bestaande aanpak. Zo krijgen jongeren, zorginstellingen, lokale stads- en dorpsinitiatieven een plaats in de bestaande aanpak.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep