Natuur in de stad

Natuur in de stad

Mooi leven voor mens, plant en dier

Natuur in de stad

Ons droombeeld is het Londense ‘National Park city;’ wonen, werken en leven in het groen. MOOI LEVEN voor mens, plant en dier. Groen omringt de mens, de mens woont, werkt, recreëert in het groen dichtbij. Groen is vanzelfsprekend en voor iedereen in de buurt. En als het er niet is, maken we het groen in de steden en dorpen. 

Mensen voelen zich gezond. En dat we daarvoor aan de leefomgeving willen werken met groen, dat is onze missie.

 • Natuur in de stad

  Ons droombeeld is het Londense ‘National Park city;’ wonen, werken en leven in het groen. MOOI LEVEN voor mens, plant en dier. Groen omringt de mens, de mens woont, werkt, recreëert in het groen dichtbij. Groen is vanzelfsprekend en voor iedereen in de buurt. En als het er niet is, maken we het groen in de steden en dorpen. 

  Mensen voelen zich gezond. En dat we daarvoor aan de leefomgeving willen werken met groen, dat is onze missie. Dat doen we via de 3 sporen ‘Wonen, Welzijn en Zorg’.

 • Natuur in de zorg

  Natuur in de zorg

  Groen draagt bij aan gezondheid. Daarom willen we de zorgsector groener maken. De natuur heelt. Steeds meer komt er ook vanuit de zorg zelf aandacht voor de rol die groen en natuur spelen in omgaan met ziekte, en in herstel.

 • Natuur & welzijn: gezond zijn en gezond blijven in een groene omgeving

  We willen natuurbeleving mogelijk maken voor iedereen, liefst binnen een straal van 500 meter. Een korte wandeling of juist uren zwerven door de natuur, samen groenten kweken in een buurtmoestuin of werken in een kantoor vol planten: groen voelt goed!

 • Wonen

  We willen de leefbaarheid in onze steden en dorpen vergroten. Niet alleen voor mensen, maar ook voor planten en dieren. Een gezonde, natuurinclusieve woonomgeving, waar ruimte is voor mens, plant en dier. Tenslotte kunnen we niet zonder elkaar. Natuur voor Elkaar-partners werken aan het wijd en zijd verspreiden van dit verhaal en het stimuleren van de natuurinclusieve aanpak in ontwerp, bouw en renovatie. 

 • Overijssel tuiniert

  Overijssel tuiniert

  ‘Meer Overijsselaren aan het tuinieren krijgen’ dat is het doel van Overijssel Tuiniert. Als je erop gaat letten zie je ontzettend veel versteende voor- en achtertuinen. En dat merken we! Bij een flinke hoosbui kan het water nergens heen en na warme dagen blijven versteende buurten en tuinen extra lang heet.

 • Groene Lopers Overijssel

  Groene Lopers Overijssel

  In heel Overijssel maken betrokken bewoners de buurt samen groener, gezonder en prettiger. Groene Loper Overijssel stimuleert, verbindt en versterkt deze buurtinitiatieven, om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep