De Groene Karavaan

De Groene Karavaan reist door Overijssel

Natuur voor Elkaar gaat de provincie in! We willen inwoners en natuur dichter bij elkaar brengen en daarom reizen we komend jaar met de Groene Karavaan door Overijssel. De eerste strijkt neer in Salland.

Voor de karavaan hebben we de provincie opgedeeld in vijf regio’s waar we inwoners, verenigingen, organisaties en besturen willen helpen hun omgeving te vergroenen.  Hoe gaan we dat aanpakken? Eerst houden we een startbijeenkomst, de Groene Tafel, waar we per regio samen met inwoners en organisaties vaststellen welke lokale actualiteiten en thema’s aan bod moeten komen. Op basis van de uitkomst van de Groene Tafel organiseren we de Groene Karavaan met een feestelijk programma vol workshops, lezingen en nog veel meer.

Direct na de zomervakanties beginnen we in Salland. Van daar reizen we de hele provincie door. Nieuwsgierig waar de karavaan komt? Houd dan onze nieuwsbrief, website en social media in de gaten.

Neem voor meer informatie over de Groene Karavaan contact op met projectleider Inez Satter: I.Satter@overijssel.nl en/of Jessica Winter: jv.winter@Overijssel.nl.

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep