Groene schoolpleinen

Groene schoolpleinen

Sluit je aan: alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025!

 • Sluit je aan: alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025!

  Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025, daar willen we naartoe! Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. 

  Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het schoolplein? We willen in heel Overijssel een groene schoolpleinenbeweging op gang brengen.

  Wil je meteen informatie en inspiratie opdoen, bekijk hieronder dan de video's over de voordelen van een groen schoolplein,  Beheer en Onderhoud, Educatie, Financiering en Ontwerp en Aanleg.


  Deze content wordt niet getoond omdat u cookies niet hebt geacepteerd

  Deze content wordt niet getoond omdat u cookies niet hebt geacepteerd

  Deze content wordt niet getoond omdat u cookies niet hebt geacepteerd

  Deze content wordt niet getoond omdat u cookies niet hebt geacepteerd

  Deze content wordt niet getoond omdat u cookies niet hebt geacepteerd


 • In tien stappen ben je al op weg naar een groen schoolplein

  Alle schoolpleinen in Overijssel groen in 2025, daar willen we naartoe! Groen speelt een belangrijke rol bij de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Daarom willen we kinderen meer in aanraking brengen met groen, om daar te spelen en te leren. Waar kan dit beter dan op het schoolplein? We willen in heel Overijssel een groene schoolpleinenbeweging op gang brengen. In tien stappen ben je al op weg naar een groen schoolplein! Altijd op de hoogte blijven van de laatste tips en het laatste nieuws over groene schoolpleinen? Meld je dan aan voor ons Plein-nieuwtje: elke vier weken een update.

  Aanmelden voor een Plein-nieuwtje kan via deze knop

 • Helpdesk en Over Ons

  Helpdesk en Over Ons

  Heb je vragen over groene schoolpleinen of loop je ergens tegenaan? Dan kun je altijd contact opnemen met de helpdesk! Mail naar groeneschoolpleinen@ivn.nl en je krijgt zo snel mogelijk een reactie van het programmateam.

  Meer weten over het programma Groene Schoolpleinen?

 • Inspiratie: alle groene pleinen op de kaart

  Inspiratie: alle groene pleinen op de kaart

  Langzaam kleurt Overijssel steeds groener: wij hebben alle groene schoolpleinen voor je op de kaart gezet. Zoals je ziet kunnen er nog veel meer groene bolletjes bij. Bekijk waar bij jou in de buurt al groene schoolpleinen zijn en laat je inspireren door de foto's!

 • Voor gemeenten

  Groene schoolpleinen hebben een positief effect op de cognitieve, motorische en sociale ontwikkeling van kinderen. Groene schoolpleinen dragen ook bij aan gemeentelijke opgaven rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, welzijn en gezondheid.

  Een groen schoolplein is beleidsveld-overstijgend en op meerdere vlakken dus een kans voor je gemeente. Willen jullie aan de slag met het vergroenen van de schoolpleinen in jullie gemeente? We helpen je graag verder! Mail voor vragen en advies naar groeneschoolpleinen@natuurenmilieuoverijssel.nl.

  Stappenplan
  Willen jullie ook werken aan groene, gezonde speelplekken voor alle kinderen binnen je gemeente? Deze stappen helpen om te komen tot een op jullie gemeente toegesneden plan van aanpak om alle scholen mee te krijgen.

  Stap 1 Zorg voor draagvlak binnen de gemeente

  • Zorg voor bestuurlijk en ambtelijk draagvlak. Zet in op interne samenhang, werk zoveel mogelijk beleid overstijgend.
  • Zorg ervoor dat groene schoolpleinen expliciet genoemd staan in relevante gemeentelijke plannen, zoals de educatieve agenda voor scholen, de gemeentelijke speelvisie, integrale huisvestingsplannen basisonderwijs en thema’s als gezondheid en bewegen. Dat biedt meer ruimte en aanknopingspunten om eraan te werken.

  Stap 2 Stel doelen gekoppeld aan gemeentelijk beleid

  • Bepaal samen welke doelen de gemeente nastreeft met de aanpak voor groene schoolpleinen en bij welk beleidsveld deze aansluiten. Zorg daarbij dat intern duidelijk is wie wat oppakt en welke gemeentelijke richtlijnen in het oog moeten worden gehouden.

  Stap 3 Zorg voor een gedeeld beeld van een goed groen plein

  • Bespreek met elkaar wat voor jullie een goed groen plein is. Zorg dat iedereen hier hetzelfde beeld van heeft. Hier vind je een aantal uitgangspunten waaraan een groen schoolplein moet voldoen om tot positief effect te leiden. Deze zijn mede gebaseerd op de uitkomsten van onderzoek naar de effecten van een groen schoolplein op de klimaatbestendigheid en biodiversiteit, en vooral ook op de ontwikkeling van kinderen, hun band met de natuur en de kwaliteit van het onderwijs.

  Stap 4 Breng kansen in kaart

  • Krijg intern meekoppelkansen scherp. Denk daarbij aan: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, onderwijs, stadswerk/wijkaanpak, adviseur jeugd, integraal huisvestingsplan, lage SES wijken, GIDS gelden (Gezond In De Stad ), welzijn en gezondheid.
  • Breng in kaart hoe het eigendom en onderhoud van de pleinen geregeld is.
  • Breng in kaart welke gebouwen/pleinen sowieso aangepakt worden in de komende jaren zodat vergroening van het plein daarin meegenomen kan worden. Denk daarbij ook aan de Integrale Huisvestingsplannen voor het basisonderwijs.

  Stap 5 Bepaal hoe je als gemeente kunt ondersteunen

  • Praktisch: Afhankelijk van het takenpakket van de gemeente kun je vanuit (stadshulp)beheer ondersteuning bieden in realisatie, materialen (bijv. vrijgekomen geschikte bomen inzetten) en beheer en onderhoud. Misschien zijn er ook mogelijkheden om scholen te ondersteunen in de ontwerpfase, of bij de keuring van het groene schoolplein of van groene speelaanleidingen.
  • Financieel: Breng in kaart op welke gemeentelijke budgetten een school een beroep kan doen voor de vergroening, bijv. een wijkbudget, en communiceer dit naar scholen.
  • Kijk of er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning. Door als gemeente bijv. €5000,- te subsidiëren, maak je het scholen makkelijker om de eigen bijdrage bij elkaar te krijgen die nodig is voor de provinciale subsidie. Zo neem je een belangrijke drempel weg.
  • Als je subsidie biedt, laat de school dan met goed plan komen: wat willen ze doen, hoe zien ze het, hoe willen ze het integreren in lessen en hoe borgen ze het beheer en onderhoud. Denk na over voorwaarden en houdt de drempel laag. Een koppeling van de gemeentelijke subsidie aan de provinciale subsidie ontzorgt je in de beoordeling.

  Stap 6 Leg contact met een naburige gemeente die al actief bezig is met vergroening van schoolpleinen.

  • Bespreek de aanpak en ervaringen van een gemeente die hier al mee bezig is en de do’s en don’ts die zij tegenkwamen.

  Stap 7 Betrek relevante lokale partners

  • Zorg voor verbinding met andere partijen die al dichtbij de scholen staan, bijvoorbeeld een Groene Loper of NME-centrum. Zij kunnen belangrijke rol spelen in het benaderen en meekrijgen van de scholen.

  Stap 8 Zorg voor één aanspreekpunt

  • Zorg voor één ambtelijk aanspreekpunt, voor intern binnen de gemeente en als contactpersoon voor de scholen.

  Stap 9 Organiseer een startmoment met alle scholen

  • Organiseer een informatiebijeenkomst waarin je veel ruimte schept om de behoeften van scholen te inventariseren. Als er al een goed voorbeeld van een groen plein is binnen de gemeente kun je de bijeenkomst daar houden en/of de directeur of een leerkracht een bijdrage laten leveren aan de bijeenkomst.
  • Deel hierin ook informatie over de waarde van een groen plein op diverse vlakken, zoals de gezondheid van kinderen, betere leerprestaties, minder pestgedrag, de kansen op gebied van buiten les geven, voorkomen hittestress en wateroverlast, stimuleren ontmoeting/sociale cohesie in de buurt etc .

  Stap 10 Ga met scholen 1 op 1 in gesprek

  • Inventariseer wat de stand van zaken is bij de scholen. Welke scholen hebben al een groen plein/ zijn bezig met vergroening? Welke scholen zijn geïnteresseerd, welke scholen willen (nu nog) niet bezig met een groen plein?

  Format Plan van Aanpak

  Plan van Aanpak maken voor het vergroenen van de schoolpleinen in jouw gemeente? Maak gebruik van ons format! Hier vind je ook een voorbeeldplan van de gemeente Raalte, partnergemeente Groene Schoolpleinen. Hun Plan van Aanpak om de scholen te stimuleren tot een groen schoolplein kan als voorbeeld dienen voor jouw gemeente.

  Download hier het Format voor een Plan van Aanpak voor het vergroenen van de schoolpleinen in jouw gemeente.

  Download hier het voorbeeldplan van de gemeente Raalte.

  Menukaart

  Gemeente Wierden heeft als partnergemeente groene schoolpleinen een menukaart gemaakt met alle info voor hun scholen op een rij. Laat je inspireren door hun Menukaart groene schoolpleinen! Download hier de Menukaart groene schoolpleinen Wierden

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep