Streekeigen landschapsbeheer

Streekeigen landschapsbeheer

Of je nu van de zandgronden in Salland komt, van het veen nabij Staphorst of van de Twentse stuwwal: de grond waar je bent geboren, het landschap waar je huis jarenlang heeft gestaan of daar waar bijzondere herinneringen liggen, bepaalt waar je je thuis voelt.

Landschap vraagt aandacht in de vorm van beheer. Bomen en struiken moeten af en toe gesnoeid of geknot worden; een poel groeit dicht waardoor er geen leef- en zwemruimte meer is voor dieren. Met regelmatig onderhoud houden we het landschap gezond en aantrekkelijk voor mensen en dieren.

 • Waarom landschapsbeheer ?

  Waarom landschapsbeheer ?

  Of je nu van de zandgronden in Salland komt, van het veen nabij Staphorst of van de Twentse stuwwal: de grond waar je bent geboren, het landschap waar je huis jarenlang heeft gestaan of daar waar bijzondere herinneringen liggen, bepaalt waar je je thuis voelt.Landschap is vergankelijk en vraagt aandacht in de vorm van beheer van de elementen die het landschap vormen: bomen en struiken moeten af en toe gesnoeid of geknot worden; een poel groeit dicht waardoor er geen leef- en zwemruimte meer is voor dieren. Met regelmatig onderhoud houden we het landschap gezond en aantrekkelijk voor mensen en dieren.

 • Waarom wij jouw hulp nodig hebben

  Waarom wij jouw hulp nodig hebben

  In Overijssel kennen we zeven oerlandschappen die zich door invloed van de mens hebben ontwikkeld. Maar het het landschap in jouw omgeving raakt zonder jouw hulp steeds verder in verval. Eigenaren hebben niet altijd tijd, geld of kennis om het beheer zelf uit te voeren. Daarom is hulp van vrijwilligers(groepen) nodig. Samen met jou werken we aan een toekomstbestendig en streekeigen landschap; een landschap dat goed is voor mens, plant en dier. Zo blijft het landschap mooi en bijzonder, een plek waar je je thuis voelt.

  Meer weten?
  Wil je meer weten of wil je zelf bijdragen aan jouw streekeigen landschap? Kijk op de website van Landschap Overijssel om meer te weten te komen over jouw eigen landschap!

 • Verbinding met jouw landschap

  We willen dat mensen de verbinding voelen met het landschap om hen heen, en dat landschap ook versterken. In zeven gebieden in Overijssel zijn daarom plannen gemaakt om het beheer van landschapselementen langjarig te borgen. Hierbij kun je denken aan het beheer van bijvoorbeeld houtwallen, knotbomen, meidoornhagen, poelen, singels en bosjes of bijvoorbeeld het stimuleren van nieuwe gewassen. Vanaf de zomer in 2018 zijn hiervoor 7 meerjarige pilots van start gegaan. Scroll naar beneden om meer informatie te vinden over elk van deze 7 pilots, bekijk hier hoe het nu met deze pilots gaat, of lees hier hoe het allemaal is begonnen.

 • Hoe gaat het in zijn werk?

  Hoe gaat het in zijn werk?

  De aanpak van streekeigen landschapsbeheer kent vier onderdelen:

  1. Aan de slag gaan met het landschap
  2. Opstellen van Bidbooks
  3. Uitvoeren van Bidbooks
  4. Van elkaar leren binnen een netwerk

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep