Natuur bij wegen en kanalen

Natuur bij wegen en kanalen

 • Natuurinclusief werken

  Natuurinclusief werken

  Bij het aanleggen en onderhouden van wegen en kanalen wil provincie Overijssel rekening houden met de natuur. Zo zorgen we voor het behoud van onze natuur, voor de veiligheid van weggebruikers en voor dierenwelzijn. Hoe we dat doen? Door bijvoorbeeld te zorgen dat infrastructuur geen barrières vormt, zodat (vooral) dieren makkelijk kunnen oversteken tussen natuurgebieden aan weerszijden van de wegen en kanalen.

 • Pilotprojecten

  Om het natuurinclusief werken een stap verder te krijgen, zijn er verschillende pilotprojecten gestart. Zo krijgen we een goed beeld van de effecten van natuurinclusief werken. Bijvoorbeeld voor de kosten, de doorlooptijd, het beheer en de bijdrage aan de natuur.  

 • Slim bermbeheer in provincie Overijssel

  <p>Deze praktijktoets heeft als doel het verhogen van de insectenstand in de Overijsselse bermen én het bepalen van de kwaliteit van het bermmaaisel.</p>
  Lees meer
  Slim bermbeheer in provincie Overijssel

Aan Natuur voor elkaar werken mee

 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep
 • Provincie Overijssel
 • VNO NCW Midden
 • WDOD
 • VNG Overijssel
 • OAJK
 • Natuurmonumenten
 • Bouwend Nederland
 • Natuur en Milieu Overijssel
 • Landschap Overijssel
 • LTO
 • Springzaad
 • IVN Natuureducatie
 • Voedselbosbouw
 • Aeres Hogeschool
 • IJssellandlandschap
 • Waterschap Vechtstromen
 • Recron
 • Staatsbosbeheer
 • De Vlinderstichting
 • Oversticht
 • Operatie Steenbreek
 • VHG
 • NatuurBoeren
 • OPG
 • RAVON
 • Vogelbescherming Nederland
 • Zoogdiervereniging
 • Zone College
 • Dimence Groep