Experimenteerruimte

Binnen het programma Natuur voor Elkaar wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de combinatie tussen natuur en economie. Maar soms past een initiatief voor ruimtelijke ontwikkeling met een duidelijke plus voor natuur en economie, niet goed binnen bestaande regels en procedures. Voor deze gevallen is experimenteerruimte nodig. In Natuur voor Elkaar is deze experimenteerruimte gecreëerd en kon er geëxperimenteerd worden met 5 pilots, waarvan geleerd kon worden in uitvoering en regelgeving. 

Minder spanning tussen natuur en economie

Het combineren van benutten, beleven en beschermen van natuur is soms lastig en kan leiden tot spanning tussen natuur en economie. Het is zoeken naar een aanpak waardoor de spanning vermindert en waar zowel natuur als economie wel bij varen: natuurinclusieve economie en economie-inclusieve natuur. Begrip voor elkaars belangen is een belangrijke voorwaarde voor resultaten. Op korte termijn kan dit bevorderd worden door meer ruimte te maken voor (nieuwe) initiatieven met een duidelijke plus voor economie en natuur. Die ruimte kan de vorm hebben van kennis, ruimte in procedures en regelgeving en experimenteerruimte voor unieke oplossingen
op locatie. Door hier ook in het (natuur- en economisch) onderwijs al aandacht aan te besteden, bevorderen we dit bij de leiders van de toekomst.

De pilots

In 2018 zijn na een ruime uitvraag 5 pilots geselecteerd waar mee geëxperimenteerd kon worden. Gedurende het jaar is per pilot besproken wat de mogelijkheden waren. Initiatiefnemers, gemeenten, de provincie, en andere belanghebbende organisaties gingen in overleg, waarbij de insteek vooral was er samen goed uit te komen. Begin 2019 wordt deze werkwijze geëvalueerd en resultaten worden gedurende het jaar hier gedeeld. Kijk bij "meer informatie" hieronder om meer te lezen over de pilots.Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Ben je op zoek naar meer informatie over de thema’s? Of ben je op zoek naar regelingen en initiatieven omtrent groen en natuur, waar je je bij kunt aansluiten?
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee