Pilots experimenteerruimte

De volgende pilots zijn gedurende het 2018 doorlopen:

  • Loswal in Giethoorn

Verplaatsen loswal, die nodig is om materialen naar woningen en recreatiebedrijven in Giethoorn te kunnen brengen (over het water). Bij de verplaatsing zal extra natuur worden ingericht. Liep tegen PAS (Programma Aanpak Stikstof) aan.

  • Vechtdalhoeve 

Verplaatsen bedrijf, dat met brandrode runderen in het Vechtdal terreinen van SBB onderhoudt. Ook betrokken bij lokaal voedsel en recreatie (Koesafari). Liep tegen PAS aan.

  • Beter Wonen Vechtdal

Bij renovatie van woningen minder onderzoeken doen en van te voren (over)compenseren voor soorten (vleermuis, gierzwaluw, huismus). Liep tegen onderzoeksplicht Wet Natuurbescherming aan.

  • Landschapskamers

Plaatsen van 4 tijdelijke bijzondere recreatieverblijven aan de bosrand zonder infrastructuur. Doel is aanvullende inkomsten voor stoppende boeren te kunnen genereren. Deel van de opbrengsten zal wordt ingezet als extra kwaliteitsimpuls voor natuur- en landschap. Liep tegen regels Ruimtelijke Ordening (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en mogelijk ook natuurcompensatie aan. 

  • Voedselbos op landbouwgrond

Een initiatiefnemer die een voedselbos wilde aanleggen op landbouwgrond liep tegen de herplantplicht aan. Omdat voedselbosinitiatieven in heel Overijssel hier tegenaan liepen, is het experiment opgepakt om te kijken of  de regelgeving hiervoor aangepast kon worden. Lees hier het hele verhaal.

Met succes: op 19 maart 2019 is door Gedeputeerde Staten de aanpassing in de beleidsregel voedselbossen op landbouwgrond aangenomen. Dit tevens in navolging van de doelen uit de Green Deal Voedselbossen waarin het oplossen van knelpunten in regelgeving voor voedselbossen een vooraanstaand doel was. De aangepaste beleidsregel geeft nieuwe en bestaande voedselbossen op landbouwgrond een mogelijke ontheffing van de meldings- en herplantplicht. Voedselbossen die in de afgelopen jaren zijn gestart profiteren hier dus ook van mee, omdat de regeling met terugwerkende kracht ook geldt voor voedselbossen die gestart zijn in de periode tussen 2015 en 2019. Let op: van deze uitzondering voor bestaande voedselbossen op landbouwgrond kan alleen in 2019 gebruik gemaakt worden. Bekijk hier de publicatie van de nieuwe regel.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee