Pilots experimenteerruimte

De volgende pilots zijn gedurende het 2018 doorlopen:

  • Loswal in Giethoorn

Verplaatsen loswal, die nodig is om materialen naar woningen en recreatiebedrijven in Giethoorn te kunnen brengen (over het water). Bij de verplaatsing zal extra natuur worden ingericht. Liep tegen PAS (Programma Aanpak Stikstof) aan.

  • Vechtdalhoeve 

Verplaatsen bedrijf, dat met brandrode runderen in het Vechtdal terreinen van SBB onderhoudt. Ook betrokken bij lokaal voedsel en recreatie (Koesafari). Liep tegen PAS aan.

  • Beter Wonen Vechtdal

Bij renovatie van woningen minder onderzoeken doen en van te voren (over)compenseren voor soorten (vleermuis, gierzwaluw, huismus). Liep tegen onderzoeksplicht Wet Natuurbescherming aan.

  • Landschapskamers

Plaatsen van 4 tijdelijke bijzondere recreatieverblijven aan de bosrand zonder infrastructuur. Doel is aanvullende inkomsten voor stoppende boeren te kunnen genereren. Deel van de opbrengsten zal wordt ingezet als extra kwaliteitsimpuls voor natuur- en landschap. Liep tegen regels Ruimtelijke Ordening (Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving) en mogelijk ook natuurcompensatie aan. 

  • Voedselbos op landbouwgrond

Aanleg voedselbos op landbouwgrond liep tegen de herplantplicht aan.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Ben je op zoek naar meer informatie over de thema’s? Of ben je op zoek naar regelingen en initiatieven omtrent groen en natuur, waar je je bij kunt aansluiten?
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee