Angelien Hoppen

Mijn levenshouding is optimistisch en praktisch. Ik ben een veelzijdige verbinder en vormgever met een groen hart. Mijn achtergrond ligt in het biologie- en tekenonderwijs en sinds jaren werk ik als zelfstandig project- en procesbegeleider voor natuur en milieuorganisaties. Luisteren,  informeren, enthousiasmeren, coördineren en creëren, en zijn dingen die me liggen en waarmee ik scholen op weg naar een groen schoolplein kan ondersteunen en ontzorgen. Ik communiceer makkelijk, vind samenwerken heel prettig en heb daarbinnen graag mijn eigen verantwoordelijkheid. Tot slot, niet onbelangrijk: ik breng levenservaring en humor mee.

Referenties 

Organiseren en onderwijs lopen  als een rode (groene) draad door mijn leven. Als zelfstandig professional werk ik sinds 2011 veel in opdracht van natuur- en milieuorganisaties.

Voorbeelden:

Natuur en Milieu Overijssel: (2012 – heden) Functie: Projectleider educatie voor Duurzaamheid. 

2012 – 2016  Expeditie Uiterwaard (groepen 7 en 8 basisonderwijs) - Expeditie Wildernis (groepen 5 t/m 8 basisonderwijs)  met de nadruk  op het stimuleren van ervarend buiten spelen. 

Werkzaamheden : Zowel organisatorisch als inhoudelijk. De nadruk lag op het ontwikkelen van educatief materiaal, op het begeleiden van expedities en het trainen van gidsen. Verder, PR, ontwerpen folders, financiële verantwoording, verslaglegging, evaluatie

2016 – heden: ervaren procesbegeleider bij vergroeningsprojecten  als coördinator van Groene Lopers in Enschede, Hengelo en Losser-Oldenzaal. Groene Lopers stimuleren burgers en ook scholen om hun directe omgeving te vergroenen. Voor scholen betekent dit een (bio)diverser, gezonder en attractiever schoolplein én kinderen met de vingers in de grond!

Contact 

Mail: angelien.hoppen@gmail.com

Telefoon: 06-55773670Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee