Maurice Westerbeek

Inflora begeleidt en verzorgt de totale aanleg van thematuinen en pleinen zoals groene schoolpleinen. Indien gewenst kan dit ook voor de afzonderlijke onderwerpen; procesbegeleiding, ontwerp, aanleg en onderhoud. Onderdeel van een groene schoolplein kan een educatietuin zijn die invulling geeft aan de onderwijskerndoelen voor Natuur en Techniek. Daarbij kunnen ook gastlessen worden gegeven.

Referenties

  • Procesbegeleider: We doen de offertebegeleiding, eventuele subsidieaanvragen, opstellen beheerplan, organiseren en begeleiden van gesprekken met leerkrachten,  ouders en buurtbewoners. En samen met leerlingen ontwerpen van het schoolplein.
  • Ontwerper: Ontwerpen van een groen schoolplein inclusief beplantingsplannen en leerelementen ondersteunend aan de lesmethode. We ontwerpen speeltoestellen inclusief afhandeling van NEN 1176 certificering proces.
  • Hovenier: Daadwerkelijk aanleg volgens eigen of geleverd ontwerp, vaak in samenwerking met lokale onderaannemers. We leggen zowel de speeltoestellen en leerelementen aan en verzorgen de inplanting. Op contractbasis of ad hoc verzoek doen we onderhoud van toestellen en beplanting volgens beheerplan.

M.b.t. de beplanting kunnen we lesbrieven leveren en gastlessen geven.

Referentieprojecten: Educatietuin basisschool Lettele en Schoolplein De Dorpsschool Bathmen.

Contact 

Mail: info@inflora.nl

Telefoon: 0570-866193/06-36044626

Website: www.inflora.nl / www.educatietuin.nl 


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee