Christiane Orth

Als kind speelde ik graag in en met de natuur en als moeder van twee kinderen ben ik me des te meer bewust hoe vormend het opgroeien in en met de natuur voor een gezonde ontwikkeling van kinderen is. Ik richt me daarom sinds 2010 met mijn eigen bedrijf puur op het ontwerpen van natuurlijke en avontuurlijke speelplekken.

Participatie speelt in bijna al mijn projecten een essentiële rol. Het maakt dat elk project anders verloopt en het resultaat echt gericht is op de gebruikers van de plek.

Met mijn creativiteit en vakkennis uit twintig jaar werkervaring vertaal ik wensen en ideeën van alle leeftijden naar een duurzaam ontwerp. Ik heb o.a. met Jantje Beton en de Gelderse Sportfederatie samengewerkt aan groene en gezonde schoolpleinen en ben partner van Stichting Springzaad, een netwerk voor natuurlijk spelen.

Referenties

Vrije school Michaël in Zwolle - Toen ik in contact kwam met de Vrije School Michaël in Zwolle was er al een werkgroep opgericht en waren ideeën en wensen van de kinderen en het team uitgebreid geïnventariseerd. Het moest een groen plein worden, met uitdaging voor de kinderen en ruimte voor creativiteit. Voor het vieren van jaarfeesten en het opvoeren van toneelstukken e.a. moest er een amfitheater komen voor het liefst alle leerlingen. Ook mocht het aangrenzend park bij het ontwerp betrokken worden.
Ontstaan is een gevarieerd en spannend speelplein voor wijk en school waar iedereen zijn plekje kan vinden, ook planten en dieren. Ruimtes voor bewegen wisselen af met ruimtes voor rust. Hoekjes die creativiteit en fantasie bevorderen zijn er evenals conventionele speeltoestellen, bijvoorbeeld duikelrek en glijbaan. Reliëf en beplanting scheiden functies en laten verstopplekken ontstaan. Maar er zijn ook uitkijkpunten van waaruit bijna het hele terrein te overzien is. Van de zand- en waterspeelplek wordt het hele jaar door druk gebruik gemaakt. En er zijn diverse multifunctionele elementen, die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden. Zo kan een golvende vlonder een plek zijn om te chillen, maar ook een vlot in ruige zee.
Het speelplein van de Vrije School Michaël is door een ervaren en gespecialiseerd hoveniersbedrijf aangelegd, en met hulp van kinderen en enthousiaste ouders gerealiseerd.

Openbare basisschool 't Startblok in Cuijk - De openbare basisschool ’t Startblok te Cuijk nam op initiatief van twee leerkrachten contact met me op. Ze wilden graag hun kleuterplein vernieuwen, vergroenen, vergroten en openbaar toegankelijk maken. Directie en andere leerkrachten hadden twijfels of natuurlijk spelen de juiste keuze was voor deze verandering. In gezamenlijk overleg werd het projectteam opgesteld. Naast leerkrachten, schooldirectie, ouders en omwonenden, hoorde er ook de wijkregisseur bij. Hij zag de communicatie met de wijk en de gemeente als zijn taak. En had kennis van andere ontwikkelingen in de wijk en de problemen in de (achterstands-)wijk.
Met een presentatie over natuurlijk spelen en een workshop is het gelukt alle critici te overtuigen, dat het echt een groen plein met speelaanleidingen moest worden i.p.v. van speeltoestellen aan te schaffen. In de workshop werd de bestaande situatie geanalyseerd, werden ideeën en wensen ontwikkeld en in maquettes verbeeld. Met ontzettend leuke resultaten. Het enthousiasme was toen zo groot, dat vervolgens alle klassen met hun leerkrachten ook maquettes gingen maken. Deze werden tentoongesteld en aan mij als ontwerper gepresenteerd.
In de presentatie van het voorlopig ontwerp heb ik aan hand van de maquettes de wensen en ideeën op een ouderavond toegelicht. Ook omwonenden waren uitgenodigd. Zo werd iedereen erin meegenomen hoe het voorlopig ontwerp tot stand was gekomen. En dat heeft tot een brede acceptatie geleid.
In het vervolgtraject heb ik de school in alle verdere stappen begeleid tot aan de oplevering. Als bijzondere momenten zijn nog een sloopactie samen met ouders en omwonenden en een plantactie met leerlingen te noemen.
 Het vernieuwde kleuterplein had zo‘n grote aantrekkingskracht, dat na korte tijd alle klassen om de beurt hier mochten spelen. Omwonenden hebben beheer- en onderhoudstaken op zich genomen.

Contact

Mail: info@twintig10.nl

Telefoon: 06-43997746

Website: www.twintig10.nl


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee