Omschrijving van een groen schoolplein

Een groen schoolplein is een natuurlijke speel- en leeromgeving met de volgende kenmerken:      


 • Een groen schoolplein biedt een rijk speel- en leerlandschapwaar zowel ruimte is voor kinderen om vrij te spelen als voor natuur om zich te ontwikkelen
 • Minimaal 50% van de bespeelbare oppervlaktevan de schoolomgeving heeft een natuurlijk karakter. We maken onderscheid tussen groen oppervlak (gras, struiken en bomen), onthard oppervlak (boomsnippers, zand) en verhard oppervlak (tegels)
 • Bij het ontwerp, de aanleg én het onderhoud zijn kinderen, docententeam, ouders en buren actief betrokken.  

 • Er zijn verschillende vormen van groente onderscheiden, zoals: speelgroen (spelen in en met groen), educatief groen, eet- en ruikgroen
 • Een groen schoolplein is ingericht met (overwegend) natuurlijke duurzame materialen, daarbij staat hergebruik van materialen voorop
 • De beplanting op een groen schoolplein is bij voorkeur inheems, passend bij denatuurlijke omstandigheden van die pleken biedt seizoensvariatie
 • De inrichting van het plein draagt bij aan biodiversiteiten aan het voorkomen van wateroverlast en hittestress (groene gevels, groene daken, schaduwbomen)

 • Er is voor kinderen een dynamische natuur te vinden en ze kunnen de natuur van top tot teen ervaren; kinderen van alle leeftijden kunnen grenzen verkennen en aanvaardbare risico’s nemen
 • De speelomgeving biedt plek voorrust, natuurbeleving, creatieve vormen van spel en avontuurlijk bewegen. De basis hiervoor ligt in de diversiteiten verscheidenheid van het plein met kenmerken als hoog/laag, nat/droog, schaduw/zon
 • Kinderen kunnen zowel met abiotische natuur (zoals zand en water) als met levende natuur spelen. Hierdoor ontstaan er mogelijkheden om in het spel te exploreren, vernieuwen, verbeelden en creëren. De aanwezigheid van los natuurlijk materiaal is hiervoor een voorwaarde (denk aan zand, takken, stenen, etc.)

 • Het gebruik van de buitenruimte is geïntegreerd in het lesprogramma. Naast de mogelijkheden om bijvoorbeeld taal- en rekenlessen te geven op het plein kunnen kinderen ook leren over planten, dieren, weersverschijnselen en natuurlijke materialen.

Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee