Partnergemeenten gezocht!

Afgelopen jaar zijn ruim 80 Overijsselse scholen begonnen met de vergroening van hun schoolplein. Een fantastisch resultaat, maar we zijn er nog lang niet. Onze misse is: alle schoolpleinen groen in 2025! Doet uw gemeente ook mee?

Waarom partnergemeente Groene Schoolpleinen?
 In 2020 zijn wij op zoek naar zes gemeenten in Overijssel die een actieve samenwerking willen aangaan met het programma Groene Schoolpleinen.

Als partnergemeente Groene Schoolpleinen werkt u aan groene, gezonde speelplekken voor alle kinderen binnen uw gemeente. Zo draagt u bij aan gemeentelijke opgaven rondom biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale kwaliteit, onderwijs, welzijn en gezondheid. Een groen schoolplein is beleidsveld-overstijgend en op meerdere vlakken dus een kans voor uw gemeente.

Vanuit het programmateam Groene Schoolpleinen helpen wij u bij het maken van een gemeentelijk plan van aanpak om alle scholen mee te krijgen. Wij zetten onze expertise en ons netwerk graag in om samen met u te werken aan ‘alle schoolpleinen groen’ binnen uw gemeente.

Wat bieden wij:

 • Ondersteuning bij het opzetten van een gemeentelijk plan van aanpak, met o.a. aandacht voor:
  • Wat zijn de ambities en (meekoppel)kansen binnen de gemeente?
  • Hoe bereiken en activeren we de scholen?
  • Wat is de rol van de gemeente en welke andere lokale partijen kunnen bijdragen?
 • Concrete ondersteuning bij de organisatie en uitvoering van de gemeentelijke aanpak. Denk aan:
  • Ondersteuning bij startbijeenkomst voor scholen
  • Inspirerende fietsexcursie langs goede voorbeelden
  • Verdiepende sessies over bijv. financiën, educatie, beheer
 • Inzicht in valkuilen en successen bij het ontwerp en de realisatie van een groen schoolplein 
 • Kennis van het proces om te komen tot een kwalitatief groen plein 
 • Kennis van het proces om het plein duurzaam te gebruiken en beheren
 • Digitale toolbox met o.a. een stappenplan voor scholen
 • Warm netwerk van experts die in te zetten zijn bij het proces, het ontwerp en de realisatie
 • Tips voor het optimaal educatief ontwerpen van het plein
 • Een programma dat scholen stimuleert en toerust om hun groene schoolplein te gebruiken voor educatie
 • Extra ondersteuning bij het betrekken van scholen in lage SES wijken
 • Ondersteuning bij aanvraag van subsidie bij Provincie Overijssel

Wat vragen wij:

 • Enthousiasme vanuit de gemeente om aan de slag te gaan met groene schoolpleinen
 • De gemeente wijst een ambtenaar aan die aanspreekpunt is en tijd vrij kan maken om mee te werken aan groene schoolpleinen
 • Bereidheid om intern en extern opzoek te gaan naar (financiële) kansen zoals:
  1. Mankracht, inzet machines bij de realisatie en/of beheer
  2. Plantgoed, boomstammen e.d.
  3. Cofinanciering
  4. Collectieve inkoop

Aanmelding en selectie
Aanmelden van uw gemeente kan tot 31 januari.
In de week van 6 februari maken wij een selectie, mogelijk benaderen wij u die week telefonisch met een aantal aanvullende vragen.
Op 13 februari maken wij de eerste drie gekozen gemeente bekend tijdens de inspiratiebijeenkomst ‘Gemeente gaan voor Groene Schoolpleinen’ .

De tweede aanmeldronde loopt van 13 februari tot 9 maart. Ook hier selecteren wij weer drie partnergemeenten.

Meld u aan door deze vragenlijst in te vullen. Selectie vindt plaats op basis van de ingevulde vragenlijst en geografische spreiding.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee