Peter Doornenbal

Opgegroeid dichtbij het bos, was buitenspelen in de natuur voor mij, Peter Doornenbal, altijd heel erg normaal. Ik was altijd buiten. Toen mijn eigen kinderen klein waren werd ik me er van bewust dat grotendeels verdwenen is. Vanuit de zorg en liefde voor de natuur en het spelende kind, specialiseerde ik mij als landschapsontwerper 15 jaar geleden helemaal in het natuurlijk buitenspelen en richtte samen met mijn compagnon Rien van Vliet ons bedrijf buroBlad op. Sindsdien doen wij niets anders dan het ontwerpen en begeleiden van scholen, kinderopvang en gemeentes bij het realiseren van groene speelplekken. Wij hebben inmiddels honderden speelplekken in heel Nederland vergroend.

Referenties

Een groen schoolplein heeft het meeste kans van slagen als het breed gedragen wordt. Het is daarom belangrijk dat in alle fasen van het traject, van idee tot en met realisatie, betrokkenheid van leerkrachten, ouders en kinderen gevraagd wordt. Als ontwerper en procesbegeleider maak ik samen met jullie het groene schoolplein! Zo doen wij dat:

  •  Idee: Wat wil iedereen? Moet er nog draagvlak gecreëerd worden onder ouders of leerkrachten? Wat willen de kinderen? Ons ideaalplaatje is een creatieve opstartactiviteit voor leerkrachten en het betrekken van kinderen bij de planvorming. Hoe willen zij spelen? Een goede voorbereiding is het halve werk! Voordat ik kan gaan ontwerpen is er al een heel communicatietraject geweest.
  •  Ontwerp: Als ontwerper schets ik niet vanuit de tekentafel, maar kom dit op de locatie zelf doen. Op een centrale plek, liefst met uitzicht op het plein, kom ik een dag langs om een schetsontwerp te maken. Iedereen is vrij om langs te komen lopen. Kinderen ouders en leerkrachten stellen vragen, maken opmerkingen en ik kan die meteen toelichten of verwerken. Het plein begint te leven en zo maken we samen het ontwerp!
  • Realisatie: De aanleg van het groen schoolplein is een hele klus, maar ook daar kan gebruik gemaakt worden van ouderparticipatie. Bijna elke zaterdag zijn wij wel ergens in Nederland met ouders, kinderen en leerkrachten aan het werk om een deel van het schoolplein aan te leggen. Tegels eruit, planten erin. De hovenier doet de grote lijnen en ouders bereiden voor of maken het af. Wij begeleiden deze dagen met veel plezier!
  • Nazorg: De ervaring leert ons dat het toch wel wennen is, een groen plein. Leraren zoeken handvaten voor het gebruik. Samen met mijn collega geef ik speelse trainingen aan het team over het gebruik van het schoolplein. Samen bespreken en beleven we de vragen die er leven. Naast praten is het vooral doen en ervaren wat de meerwaarde van een groen schoolplein is.  

Referentieprojecten: in Overijssel zijn wij tot nu toe voornamelijk bezig geweest bij kinderopvang. Onder andere KOV Koetje Boe Hengelo en KDV Mickey Hengelo. Tegen de grenzen van de provincie aan hebben we de volgende schoolpleinen vergroen: 

  • CBS Wonderwijs, Ruurlo ( mooie foto’s op de website van het plein!)
  • IKC de Bosmark Dinxperlo
  • PCB de Branding Swifterband

Contact 

Mail: info@buro-blad.nl 

Telefoon: 06-23513031

Website: www.natuurlijkbuitenspelen.nl


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee