Serious game Klimaatactief schoolplein

“Ontwerp je klimaatschoolplein” is een serious game waarmee kinderen hun eigen 3D Klimaat Schoolplein kunnen ontwerpen. 

Wat is een klimaatschoolplein?

Klimaatschoolpleinen zijn schoolpleinen waar je kunt rennen, klauteren, kliederen, verstoppen en chillen. Er is veel meer natuur dan op een gewoon schoolplein en dat is maar goed ook! Het klimaat verandert namelijk.

Hoe werkt de game?

De serious game is gebouwd in een webomgeving en bestaat uit twee delen:

  • Het invoerportaal
  • Het ontwerpportaal

Door in te zoomen op de juiste locatie, kan de leerkracht de vorm van het schoolgebouw en het plein overtrekken. Ook kunnen bestaande bomen naar het plein gesleept worden. Door het beantwoorden van vragen wordt de klimaatambitie bepaald.

De leerling ontvangt een link (in de webbrowser) waarmee zijn of haar schoolomgeving met bijbehorende klimaatopgave wordt geopend, zodat deze kan worden ingericht.

Randvoorwaarden die in de werkelijkheid een rol spelen, zijn ingebouwd in de game, zonder dat ze de creativiteit van de kinderen beperken. Denk bijvoorbeeld aan de juiste ondergrond onder een speelobject en diverse klimaatuitdagingen. 

Voor wie is deze game bedoeld?

De game is bedoeld voor alle organisaties die een groen schoolplein willen realiseren en kinderen wil betrekken in het ontwerpproces. Dit kunnen overheden zijn (Provincies, Waterschappen, Gemeenten), maar ook schoolbesturen, vastgoedontwikkelaars, hoveniers of (landschaps)ontwerpers.

De game sluit naadloos aan bij de belevingswereld van kinderen en hun vermogen om ideeën kenbaar te maken op een leuke en interactieve manier. Bijkomend voordeel is dat ze bewust worden van hoe ze om kunnen gaan met de gevolgen van klimaatverandering.

Hoe vraag ik de game aan? 

Dat kan heel eenvoudig via het aanmeldformulier.

*Deze game is ontwikkeld via de Tauw Foundation, in samenwerking met Provincie Overijssel, IVN, Stichting Springzaad, NMO en WDOD


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee