Groene steden en dorpen

Meer bruikbaar groen in en nabij steden en dorpen zorgt voor meer welzijn, beleving, interactie, eigenaarschap en wilde plant- en diersoorten (biodiversiteit). Er is in onze steden en dorpen al veel groen, maar daarvan is het meeste keurig aangeharkt. We willen groen meer beleefbaar en toegankelijk maken en beter laten aansluiten op behoeften van mensen ten aanzien van de directe leefomgeving. Door de natuur dichterbij mensen te brengen in stad en dorp, nodigen we uit tot meer beleving van die natuur. We zijn er van overtuigd dat dit uiteindelijk leidt tot meer eigenaarschap en zorg voor de natuur. Daarom ondernemen we diverse activiteiten om daadwerkelijk onze steden en dorpen te vergroenen.Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Ben je op zoek naar meer informatie over de thema’s? Of ben je op zoek naar regelingen en initiatieven omtrent groen en natuur, waar je je bij kunt aansluiten?
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee