Subsidieregeling Natuur en Samenleving weer open

Ook in 2019 ondersteunt Natuur voor Elkaar nieuwe ideeën die mensen en natuur meer met elkaar in verbinding brengen. Dit doen we met de subsidieregeling Natuur en Samenleving. 

Voor welke activiteiten kunt u subsidie aanvragen? 

Op dit moment kunt u subsidie aanvragen voor:

  • Activiteiten die de relatie tussen kinderen en natuur versterken of de betekenis van natuur voor kinderen vergroten. 
  • Activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving of randen van steden en dorpen vergroten: integrale vergroeningsprojecten. 
  • Activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving of randen van steden en dorpen vergroten: vergroening van straten. 
  • Activiteiten die de kwaliteit en kwantiteit van de natuur in de bebouwde omgeving of randen van steden en dorpen vergroten: overige vergroeningsprojecten in de bebouwde omgeving. 
  • Activiteiten die bijdragen aan de beleving van groen bij doelgroepen die bijzondere zorg of aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld jongeren met gedragsproblemen, statushouders of jongdementerenden. 
  • Activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling en de invoering van Groene leermodules in basis, middelbaar en beroepsonderwijs. 
  • Activiteiten gericht op de (door)ontwikkeling van Groene Lopers.

Voor wie is de regeling bestemd?

De regeling staat open voor Organisaties, ondernemingen, gemeenten en waterschappen.

Om hoeveel subsidie gaat het?

Het subsidieplafond voor 2019 is € 250.000,-, waarvan € 50.000,- voor projecten op het gebied van vergroening van straten (activiteit 3).

Meer informatie

Het is belangrijk dat u de subsidieaanvraag samen met uw doelgroepen doet. Betrek deze bij het opstellen en uitvoeren van de plannen. We bevelen u ook aan voordat u subsidie aanvraagt een gesprek met een van onze medewerkers te voeren om te verkennen of een initiatief kansrijk is. 

Voor meer informatie en aanvullende voorwaarden kijkt u bij het subsidieloket van de provincie Overijssel.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee