Doe- en leernetwerk voor gemeenten

Het Doe- en leernetwerk Groene steden en dorpen is opgezet voor beleidsmedewerkers van Overijsselse gemeenten die zich bezig houden met Groen, Landschap & Omgeving, Klimaatadaptatie, Mobiliteit, Stedenbouw & RO, Sociale kwaliteit of Economie. Ook bezig met stad- of dorpsontwikkeling waarbij groen een belangrijk thema is? Sluit je aan bij het netwerk! We organiseren meerdere netwerkbijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten kun je kennis opdoen of juist brengen, best practices horen of gewoon ervaringen delen van concrete vergroeningsprojecten in stad en dorp. 

Vrijdag 12 april is de eerstvolgende netwerkbijeenkomst in Almelo. Van 09.00 tot 12.30 uur met een afsluitende lunch om 12.30 uur. Locatie: Stadslab Indië, Sluiskade Noordzijde 14 Almelo, slecht enkele minuten lopen van het station.

Programma

Het centrale thema deze bijeenkomst gaat over de waarde van groen. Daan Jochem Groot van de Natuurverdubbelaars laat jullie praktijkgericht kennismaken met TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity). Met deze tool breng je de waarde van groen in ruimtelijke projecten in beeld. Met de uitkomsten hiervan heb je een instrument in handen om het gesprek aan te gaan met collega’s binnen je gemeente of externe financiers.

Na deze centrale sessie gaan we in groepen uit elkaar om dieper op de materie in te gaan. We gebruiken daarvoor twee praktijkcases: groene schoolpleinen en het vergroenen van bedrijventerreinen.

Aanmelden

Via deze link kun je jezelf en je collega aanmelden.

NB: voor degene die echt niet kunnen op vrijdag, de volgende bijeenkomst is op donderdag 20 juni.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Ben je op zoek naar meer informatie over de thema’s? Of ben je op zoek naar regelingen en initiatieven omtrent groen en natuur, waar je je bij kunt aansluiten?
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee