Doe- en leernetwerk voor gemeenten

Het Doe- en leernetwerk Groene steden en dorpen is opgezet voor beleidsmedewerkers van Overijsselse gemeenten die zich bezig houden met Groen, Landschap & Omgeving, Klimaatadaptatie, Mobiliteit, Stedenbouw & RO, Sociale kwaliteit of Economie. Ook bezig met stad- of dorpsontwikkeling waarbij groen een belangrijk thema is? Sluit je aan bij het netwerk! We organiseren meerdere netwerkbijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten kun je kennis opdoen of juist brengen, best practices horen of gewoon ervaringen delen van concrete vergroeningsprojecten in stad en dorp. 

12 november - Doe- en Leernetwerk rondom Burgerinitiatieven

Op 12 november staat het thema omgaan met burgerinitiatieven centraal. Wat betekenen groene burgerinitiatieven voor de gemeente? Hoe ga je daar als ambtenaar mee om? Hoe kan je met de bewoners samenwerken en combineer je bewonerswensen met gemeentelijke opgaven? Dit zijn zomaar een paar vragen die aanbod komen tijdens deze bijeenkomst. Dankzij bijdragen van Rosalie van Dam (WUR) over de do’s en dont’s bij bewonersinitiatieven, Ineke van Zanten (Greenwish) met een serious game over groene daken en verschillende intervisiesessies belooft het weer een interessante bijeenkomst te worden! Meld je aan als je dat nog niet gedaan hebt!


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee