Doe- en leernetwerk voor gemeenten

Het Doe- en leernetwerk Groene steden en dorpen is opgezet voor beleidsmedewerkers van Overijsselse gemeenten die zich bezig houden met Groen, Landschap & Omgeving, Klimaatadaptatie, Mobiliteit, Stedenbouw & RO, Sociale kwaliteit of Economie. Ook bezig met stad- of dorpsontwikkeling waarbij groen een belangrijk thema is? Sluit je aan bij het netwerk! We organiseren meerdere netwerkbijeenkomsten per jaar. Tijdens de bijeenkomsten kun je kennis opdoen of juist brengen, best practices horen of gewoon ervaringen delen van concrete vergroeningsprojecten in stad en dorp. 

20 juni Ecologisch Bermbeheer

Op donderdag 20 juni 2019 organiseren provincie Overijssel en Natuur en Milieu Overijssel de derde bijeenkomst Doe- & leernetwerk Groene Steden en Dorpen in Zwolle. Het thema van de bijeenkomst is ‘Ecologisch Bermbeheer’. Dit netwerk is voor ambtenaren van gemeenten en waterschappen die zich bezig houden met beleid, beheer en ontwikkeling van groen en klimaatadaptatie en wordt georganiseerd vanuit het programma Natuur voor Elkaar. Kom ook, pak nieuwe kennis over de vlinder in de berm, reflecteer op cases uit Zwolle, Dalfsen en Hardenberg en bekijk bermen op locatie. Meer informatie en aanmelden kan hier.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee