Steenwijkerland

Deze pilot is geïnitieerd door de gemeente Steenwijkerland. Voor deze pilot is gekozen voor het dorp Willemsoord en omgeving. Een dorp met een bijzondere geschiedenis. Willemsoord is een actieve buurtschap, maar op het gebied van natuur en landschap is er nog niet veel georganiseerd. Tijdens een fietstocht met de bewoners is bekeken en besproken wat de kenmerken zijn van het landschap zijn rondom Willemsoord en is besproken op welke wijze dit verbeterd kan worden. Dit was de eerste stap naar het vergroten van de betrokkenheid van bewoners. 7 bewoners hebben zitting genomen in de werkgroep die de plannen verder heeft uitgewerkt. Gezamenlijk is een glossy magazine ontwikkeld dat de bewoners en betrokkenen meeneemt in het bijzondere landschap en de bijzondere geschiedenis van Willemsoord. Dit magazine vormt de opstap naar de vergroting van de betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving. De komende periode wordt hier verder aan gewerkt. De pilot heeft al een goed beeld van de wijze waarop zij het landschap willen beheren, versterken en financieren. Dit is opgenomen in het tweede deel van het bidbook.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee