Wierden

Deze pilot is geïnitieerd door de coöperatie Notter Zuna.  De coöperatie stelt zich tot doel de leefbaarheid van de buurtschappen Notter en Zuna generatiebestendig te bevorderen. Zij houdt zich bezig met thema’s als wonen, landschap, zorg voor jong en oud en duurzame voorzieningen.

Binnen deze pilot hebben zij verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Dit waren bijeenkomsten om voor alle bewoners, maar ook een bijeenkomsten voor enkel de agrarische sector. Tijdens deze bijeenkomsten is kennis overgedragen over het landschap, is geïnventariseerd wat er leeft onder de bewoners en welke wensen er zijn in relatie tot natuur en landschap. Binnen deze pilot is uitgebreid stilgestaan bij de organisatiestructuur en financiering van het landschap. Één van de ambities van de coöperatie is om het landschapsbeheer te bekostigen vanuit de opbrengsten van een zonnepark. De komende jaren moet blijken of dit haalbaar is.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee