Natuurinclusief bouwen

VAKBEURS OPENBARE RUIMTE: KOM JE OOK? 

Op 2 en 3 oktober vindt in de Jaarbeurs in Utrecht hét totaal-evenement voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimte plaats. Natuur voor Elkaar staat er ook met een stand, samen met de Vogelbescherming en Het Oversticht. Kom je bij ons de gloednieuwe toolbox voor Natuurinclusief bouwen uittesten? Meld je aan op www.openbareruimte.nl . Hopelijk zien we je daar!

Door vanaf de tekentafel rekening te houden met de kansen voor de natuur ontstaat een meerwaarde voor zowel economie als ecologie. Of het nu gaat om de isolatie van woningen, het ontwerp van een bedrijventerrein, woonwijk of weg of het beheer van bermen: natuurinclusief denken en handelen verrijkt de leefomgeving van mens, dier en plant. De grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie en het verduurzamen van onze woningvoorraad vragen ook om een andere, natuurinclusieve aanpak. Op diverse manieren geven we een impuls aan deze natuurinclusieve aanpak in de bouw en infrastructuur:

  • bijeenbrengen en verbinden van de werelden van de bouw/infra en het groen (netwerkbijeenkomsten)
  • kennisdeling en -uitwisseling (excursies, best practices, ontwikkeling toolbox)
  • ontwerpsessies, toegepast advies (ateliers)
  • pilotprojecten (“insecteninclusief” bermbeheer, natuurinclusieve infrastructuur)
  • stimulering soortenmanagementplannen (ondersteuning, subsidie)

In een overzicht ziet dat er als volgt uit:

Meer weten over het project Natuurinclusief bouwen? Neem contact met ons op via natuurvoorelkaar@overijssel.nl .Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee