Natuurinclusief bouwen

Door vanaf de tekentafel rekening te houden met de kansen voor de natuur ontstaat een meerwaarde voor zowel economie als ecologie. Of het nu gaat om de isolatie van woningen, het ontwerp van een bedrijventerrein, woonwijk of weg of het beheer van bermen: natuurinclusief denken en handelen verrijkt de leefomgeving van mens, dier en plant. De grote maatschappelijke opgaven als de energietransitie en het verduurzamen van onze woningvoorraad vragen ook om een andere, natuurinclusieve aanpak. Op diverse manieren geven we een impuls aan deze natuurinclusieve aanpak in de bouw en infrastructuur:

  • bijeenbrengen en verbinden van de werelden van de bouw/infra en het groen (netwerkbijeenkomsten)
  • kennisdeling en -uitwisseling (excursies, best practices, ontwikkeling toolbox)
  • ontwerpsessies, toegepast advies (ateliers)
  • pilotprojecten (“insecteninclusief” bermbeheer, natuurinclusieve infrastructuur)
  • stimulering soortenmanagementplannen (ondersteuning, subsidie)

In een overzicht ziet dat er als volgt uit:

Meer weten over het project Natuurinclusief bouwen? Neem contact met ons op via natuurvoorelkaar@overijssel.nl .Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Ben je op zoek naar meer informatie over de thema’s? Of ben je op zoek naar regelingen en initiatieven omtrent groen en natuur, waar je je bij kunt aansluiten?
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee