Uitgespit: de bodem voor voedselbos

Op 7 mei 2019 verdiepte een groep landgoedeigenaren en terreinbeheerders zich in de bodem onder voedselbossen. Als deelnemers aan de cursus Voedselbossen op Landgoederen kwamen zij dit keer samen op Het Lankheet in Haaksbergen. Hoofddocent Fransjan de Waard illustreerde het ‘grondige’ verhaal over de samenstelling en het functioneren van de levende bodem met veel beeldmateriaal, en ook het huis-tuin-en-keuken-proefje met ieders eigen potje grond gaf nieuwe inzichten. Zo werden de eigenschappen van zand, leem en klei toegankelijk gemaakt, net als het wezenlijke belang van het bodemleven, en van organische stof als voeding daarvoor. Het bodembeheer in voedselbossen onderscheidt zich wezenlijk van dat in de teelt van éénjarige gewassen, doordat bossen jaar in, jaar uit hun eigen levende bodem blijven opbouwen, terwijl het schimmelleven daarin juist ongestoord zijn diverse functies optimaal vervult.

Landgoed Het Lankheet paste als cursuslocatie uitstekend bij het bodemthema, omdat men ter plekke al jaren experimenteert met oude en nieuwe ecologische vormen om bodem en water te beheren. Tekst en uitleg over de verrassende inzichten die men hierdoor blijft opdoen verrijkten de theorie dan ook direct. De rondleiding door de bostuin, die men er volgens voedselbosprincipes is gaan aanleggen, liet zien waar de verschillende uitdagingen liggen, zoals bij de nawerking van de extreem droge zomer, de beschikbare arbeid, en de ondergroei van varens.

Als nieuwe tak van sport mikt de voedselbosbouw op de ontwikkeling van rijke ecosystemen voor de lange termijn, die zowel productief als biodivers zijn, en bovendien klimaatrobuust. Dit kan zowel beginnen op bestaande landbouwgrond, als vanuit bos- en natuurterrein. Als verzoening tussen natuur en landbouw passen voedselbossen bij uitstek in de visie op duurzame landbouw, waarvan belang en urgentie door de actualiteit bijna dagelijks worden onderstreept. Provincie Overijssel ondersteunt deze ontwikkeling dan ook actief, zoals door de School voor Voedselbosbouw Overijssel, een breder programma waarin pionierskennis wordt gedeeld, zoals in deze landgoedcursus.

Meer weten over voedselbossen? Kijk op https://www.grondbezit.nl/opg-nieuwsbericht/cursus-voedselbos.html of www.voedselbosbouw.org.


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee