Inspiratie: 'Natuurinclusief boeren met een goed verdienmodel'

Jan Broenink. Agrariër in Langeveen en bedenker van wroetvarken.nl. Werkt natuurinclusief.

‘Natuurinclusief boeren met een goed verdienmodel’

‘Bij het wroetvarken gaat het niet alleen over hoe het varken wordt gehouden, maar om de hele keten van eten. Het varken zelf is van een robuust en vitaal ras, waardoor je minder ziektes hebt. De dieren kunnen de hele dag wroeten, hebben strooisel om in te liggen en meer leefruimte. Ze krijgen voer met alleen Europese grondstoffen. En de mest gaat het land op bij de boer, of in de buurt, wat goed is voor de grond. Onze boeren moeten verplicht iets doen om de biodiversiteit te bevorderen of een financiële afdracht doen aan de stichting. Het vlees gaat via geselecteerde slagers naar de consument. Zo draagt iedereen in de keten bij aan een eerlijk product, van de voerproducent tot de slachterij.

In Overijssel zijn nu al zes wroetstallen en nog drie varkenshouders waar de wroetvarken-biggetjes vandaan komen. Ik probeer meer boeren enthousiast te krijgen. Je moet in deze tijd verder kijken dan de hoek van de stal als je je functie in de maatschappij wilt houden. De consument wil best betalen voor een beter stukje vlees, dus er zit ook gewoon een goed verdienmodel aan. Ik hoor van collega’s die zijn over geschakeld op deze manier van varkens houden dat ze een heel ander leven hebben gekregen. Want vergis je niet: in de gewone varkenshouderij is het een ratrace. Nu de trend in de maatschappij zo is moet je je kansen pakken. Niet met een houtje-touwtje oplossing, maar professioneel, met de hele keten.

Natuurinclusief boeren heet het nu. Maar doordat ik geen agrarische school heb gehad, ben ik nooit meegezogen in de concurrentieslag van het zogeheten moderne boeren. Ik boer voor mijn kindskinderen en ik wil niet dat die later zeggen: wat heb jij er eigenlijk aan gedaan om de wereld beter te maken? Het was af en toe zwaar hoor, ik liep ver voor de muziek uit. Maar nu krijg ik mensen mee en dat is fantastisch. Een bedrijf maken dat past in de omgeving, waarbij de natuur een logisch onderdeel is, en waarin je ook gewoon genoeg kunt verdienen om je gezin te onderhouden. Dat heeft niks te maken met terug in de tijd gaan, dat is juist met je tijd meegaan’.Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee