Biomassa

Er groeit en bloeit van alles in Overijssel en dit levert een grote hoeveelheid biomassa op. Voor het traject ‘Natuurlijk Kapitaal: Groen ondernemen loont’ is een inspirerende plattegrond gemaakt. Hierin wordt beschreven waar de kansen voor deze biomassa liggen om natuur, economie en samenleving nog beter met elkaar te verbinden. Deze plattegrond biedt, met behulp van inspirerende voorbeelden en informatie, aanknopingspunten om met biomassa aan de slag te gaan. 

Kansen voor biomassa liggen dan ook letterlijk voor het oprapen: bij het maaien van bermen, het snoeien van openbaar groen, het bijhouden van oeverranden en natuurgebieden en vele andere reguliere beheermaatregelen komt biomassa in grote getale vrij. Deze reststromen worden nu nog vaak vergist en verbrand. Een gemiste kans, want er bestaan ook hoogwaardige toepassingen voor biomassa; hiermee kunt u letterlijk ondernemen met wat de natuur te bieden heeft. Ziet u als Overijsselse ondernemer ook dat afval niet bestaat en dat alles een grondstof is? Hier vindt u inspirerende voorbeelden, tips en regelingen waarmee u kunt ontdekken wat biomassa u kan opleveren!

Wat is biomassa?
Er bestaat houtige (afkomstig uit houtige opstanden) en niet-houtige (afkomstig uit onder andere kleine heideterreinen, bermen en rietvegetaties) biomassa. Elke vorm van biomassa kan gebruikt worden als grondstof. Verschillende soorten grassen, riet, heide en ander plantaardig materiaal kunnen worden toegepast als ruwe grondstoffen voor bioplastics, biocomposieten of papier. Ook kunnen er eiwitten en mineralen uit biomassa gewonnen worden die in veevoer verwerkt kunnen worden. Hiervoor hoeft het materiaal niet droog en puur te zijn. Zo is het voor het maken van papier uit bermgras geen bezwaar als er onkruid tussen zit. Daarnaast is voor elk type vochtigheid een toepassing beschikbaar. Zo zijn natte componenten goed te gebruiken voor de productie van dooimiddel en droge componenten geschikt voor vezelproducten.


Biomassa is puur natuur en heeft de toekomst. Wist u het volgende al over biomassa?

  • Toepassingen van niet-houtige biomassa
    Voor bijna elke vorm van biomassa bestaat tegenwoordig een toepassing waarbij de opbrengsten de kosten kunnen overstijgen. Van eiwitten uit waterlinzen tot bouwblok uit riet en van kantoormeubel uit bermgras tot bewegwijzering uit maaisel, de opties zijn eindeloos.
  • Toepassingen van houtige biomassa
    Ook voor houtige biomassa bestaan er tal van toepassingen. Hout kan worden ingezet als duurzame optie voor het vervaardigen van wegportalen of als grondstof voor duurzame kunststoffen. Daarnaast wordt de toepassing van hout in de bouw steeds belangrijker!
  • Kansen voor boeren & ondernemers
    Gewoonlijk worden de reststromen in de landbouw (tot wel 30% van de productie) ondergewerkt, gecomposteerd of als veevoer gebruikt. Echter kunnen er van deze reststromen bijvoorbeeld eiwitten, vezels of bodemverbeteraars worden geproduceerd!

Regelingen

Welke eerste stappen kunt u als ondernemer zetten om met biomassa aan de slag te gaan? Bekijk deze opties!

Circles
Op initiatief van VNO-NCW Midden probeert het platform ‘CIRCLES’ ondernemers, initiatieven en overheden in Oost-Nederland, die zich bezighouden met de omschakeling naar een circulaire economie, te ondersteunen en te stimuleren. Sluit u aan en kijk op Circles hoe we samen kunnen werken aan een circulaire economie!

Green Deal
Bekijk de ‘Green Deal Circulair Inkopen’. Met dit project wil de overheid de markt voor biobased producten stimuleren. Meer info op: Green Deal Circulair Inkopen.  

Subsidie
Er is een subsidie ‘Logistieke biomassaprojecten’ beschikbaar vanuit de provincie. Deze is bedoeld voor projecten rondom het organiseren, plannen, leiden en uitvoeren van het oogsten van biomassa. Maximaal €20.000 per aanvraag. Meer info op: Subsidie Logistieke biomassaprojectenVouwkaart Biomassa


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee