Landbouw - agrobiodiversiteit

Hoe kunt u uw bedrijf weerbaarder maken tegen plagen en tegelijkertijd iets moois doen voor het landschap? Door gebruik te maken van de nuttige biodiversiteit in de natuur: ‘functionele agrobiodiversiteit’. In het traject ‘Natuurlijk Kapitaal: Groen ondernemen loont’ is gezocht naar waar de kansen liggen voor de functionele agrobiodiversiteit. Om zo de natuur, economie en samenleving nog beter met elkaar te verbinden. Het resultaat is een inspirerende plattegrond. Deze plattegrond geeft voorbeelden van maatregelen die u zou kunnen nemen en biedt handvatten om deze door te voeren. Geïnteresseerd om nog een stapje te zetten naar een diverser landschap en een natuurlijker bedrijf? Lees dan deze plattegrond hier verder!

Landschapselementen, zoals een houtwal of bloemrijke akkerranden, zorgen ervoor dat nuttige insecten zich thuis voelen op uw perceel. Deze insecten eten plaagsoorten zoals luizen en emelten. Op deze manier heeft u waarschijnlijk minder gewasbeschermingsmiddelen nodig. Dit scheelt weer in de onderhoud en is beter voor het milieu!

Functionele agrobiodiversiteit stimuleren, betekent ook investeren in een aantrekkelijk landschap. Dit wordt door recreërende passanten en consumenten steeds meer gewaardeerd. In sommige gevallen is er ook sprake van een koppeling met een verdienmodel, zoals een premie op zuivel voor het inzaaien van akkerranden. Ondernemen met natuur biedt ook nog andere commerciële kansen; van weidevogels adopteren tot aan overnachten op het erf. Op deze pagina vindt u als ondernemer of beheerder inspirerende voorbeelden, tips en regelingen om zelf met agrobiodiversiteit aan de slag te gaan. Ontdek wat het u oplevert!


Functionele agrobiodiversiteit zorgt voor een aantrekkelijk en gezond landbouwsysteem. Wist u het volgende al over agrobiodiversiteit?

  • Kostenbesparing door plaagregulatie.
    Met natuurlijke plaagbestrijders gaat u plagen tegen. Deze plaagbestrijders hebben landschapselementen nodig als schuilplaats, voedselbron en overwinterplek. De aanleg en het beheer van landschapselementen kosten geld. Toch kan de aanleg vaak al direct kostenneutraal uitpakken. Naast plaagbestrijding levert functionele agrobiodiversiteit ook nog andere voordelen op, zoals het verhogen van de natuurlijke bestuiving door bijen, bescherming van het land tegen winderosie en een impuls aan het landschap!
  • Diversiteit: meer bescherming en minder kosten
    Een bloeiende akkerrand met bloemen is niet alleen mooi om te zien voor voorbijgangers, het kan een boer ook echt iets opleveren. Er hoeft op tot wel 60% van een perceel met bloeiende akkerrand niet meer gespoten te worden met bestrijdingsmiddelen, wat een aanzienlijke kostenbesparing betekent. Daarnaast biedt de rand voedsel en schuilgelegenheid voor natuurlijke vijanden, wat voordelig is voor de bestrijding van ziekten en plagen in gewassen.
  • Collectief voor de natuur
    In Overijssel zijn er verschillende collectieven van agrarische ondernemers die zich inzetten voor de natuur en duurzaamheid. Zo zijn er bij het landelijke netwerk Stichting Natuurboer uit de Buurt al twaalf Overijsselse boeren aangesloten. Om lid te worden benutten boeren ten minste 25% van hun grond voor natuur of landschapselementen. Hierdoor ontstaat voldoende ruimte voor allerlei nuttige dieren. Bij Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers samen met toeleveranciers en afnemers aan verduurzaming. Ze werken aan verrijking van natuur en landschap, verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het verhogen van de productwaarde. Lidmaatschap biedt toegang tot kennis, maar ook naar afzet in duurzame ketens en een waardevol netwerk.

Regelingen

Welke eerste stappen kunt u als agrarisch ondernemer zetten om met groen aan de slag te gaan? Bekijk deze opties!

Biodiversiteit voor akkerbouwers. Wilt u meer weten over eenvoudige maatregelen die u als akkerbouwer kunt nemen om nuttige biodiversiteit te bevorderen? Bekijk dan de tipkaarten op: 'Meer leven in de akkerbouw'.

Aanleggen van akkerranden. Praktische informatie over zaadmengsels en het aanleggen van akkerranden kunt u hier vinden: FAB en akkerranden.

Bloeiend Bedrijf
Een samenwerkingsverband van ruim 300 akkerbouwers die in landelijke Demoregeling Beheer Akkerranden samenwerken aan bloeiende randen. Voor meer informatie: Bloeiend Bedrijf.

Innovatielabs
Overijssel investeert €12 miljoen in een vitale en duurzame agro&food sector, bijvoorbeeld door de innovatielabs Natuurrijk Ondernemen, Waardevolle Voedselketens en De Boer als Buur. Meer weten? Agro & Food - Provincie Overijssel.

Bijen
Wilt u ook meer doen voor de bijen op uw land? En wilt u meer informatie over de Bijenbeweging Overijssel? Neem dan contact op met Livia Leysen via leysen@natuurenmilieuoverijssel.nl of kijk op Groenloket; bijen in Overijssel.

Biodiversiteit voor akkerbouwers
Wilt u meer weten over eenvoudige maatregelen die u kunt nemen om biodiversiteit te bevorderen als akkerbouwer? Bekijk dan de tipkaarten op: 'Meer leven in de akkerbouw'.

Biodiversiteitsmeetlat
Met de biodiversiteitsmeetlat kunt u snel uw bijdrage aan biodiversiteit als agrariër bekijken. Bekijk en vul hem in op GAIA biodiversity yardstick.

Bijenbeweging
In 2017 is in Overijssel de ‘Bijenbeweging Overijssel’ van start gegaan, waarmee wordt ingezet op het laten toenemen van het aantal bijen en de bijendiversiteit. Agrariërs met interesse in bijen kunnen contact opnemen met de bijenbeweging via Groenloket; bijen in Overijssel. Alle Overijsselse initiatieven zijn in kaart gebracht op Nederland Zoemt.

Rijke weide
De Vogelbescherming werkt samen met boeren aan 200.000 hectare bloemrijke graslanden om het leefgebied van de weidevogel te verbeteren. Verschillende Overijsselse boeren verbinden biodiversiteit aan hun bedrijfsvoering en worden daarin gesteund door de Vogelbescherming. Meer informatie vindt u op Red de rijke weide


Vouwkaart Agrobiodiversiteit


Zie wat jij kan doen, ga voor groen!

Benieuwd wat je in je eigen omgeving kunt doen aan groen? Zodat je je straks bevindt in een groene oase met prachtige Overijsselse dieren? Check onze welkomstkaarten met hele makkelijke tips en help de biodiversiteit een handje!
Ga naar Ga naar

Aan Natuur voor elkaar werken mee